Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Frågor och svar avfallstaxa 2024

Här hittar du de vanligaste frågorna om justering av avfallstaxan. Hittar du inte svar på din fråga är du välkommen att kontakta kundservice.
11

Vem har beslutat om den nya taxan?


Svar:

Det är kommunfullmäktige som beslutar om kommunens taxor för VA och avfall. Justeringar för 2024 års taxa beslutades i kommunfullmäktige 13 november 2023.

Här kan du läsa mer om kommunfullmäktige

Fick du svar på din fråga?
8

När justeras avfallstaxan?


Svar:

Den nya avfallstaxan börjar gälla 1 januari 2024. Du ser förändringen i årets första faktura.

Fick du svar på din fråga?
4

Hur fungerar miljöstyrningsavgiften för förpackningar?


Svar:

2024 införs miljöstyrningsavgift för förpackningar för flerbostadshus samtidigt som grundavgiften sänks.

Miljöstyrningsavgiften för förpackningar gäller endast flerbostadshus och ska ekonomiskt motivera sortering. För flerbostadshus som sorterar samtliga förpackningsslag och matavfall minskas avgiften med 508 kr per lägenhet och år. Samtidigt innebär det att antalet restavfallkärl och/eller tömningsfrekvens kan minska, vilket också innebär minskade kostnader.

Läs mer om förpackningsinsamling

Tabellen nedan visar hur kostnaden minskar beroende på hur många fraktioner som sorteras:

Fraktion som sorteras Minskad kostnad per lägenhet och år
Matavfall 258 kr
Ett förpackningsslag 20 kr
Två förpackningsslag 50 kr
Tre förpackningsslag 150 kr
Fyra till fem förpackningsslag 250 kr

Så kan du minska miljöstyrningsavgiften

 • Flerbostadshuset anmäler förpackningsinsamling via Nacka vatten och avfalls e-tjänst efter att ha kommit överens med någon av de fyra upphandlade leverantörerna som används. Här hittar du e-tjänsten.
 • Hämtfrekvens, pris, antal kärl och fraktioner bestäms i dialog mellan entreprenören och flerbostadshuset.
 • Efter anmälan reduceras mijöstyrningsavgiften från den månad som tjänsterna anmälts och kommer därefter inte framkomma på faktura.
 • Observera att flerbostadshuset får en faktura från den leverantör som man slutit avtal med.
Fick du svar på din fråga?
3

Kommer avfallstaxan att justeras?


Svar:

Ja, avfallstaxan förändras inför 2024. Följande förändringar genomförs:

 • Införande av miljöstyrningsavgift förpackningar flerbostadshus samtidigt som grundavgiften för flerbostadshus sänks.
 • Höjning av grundavgift från enbostadshus med 5 %.
 • Höjning av miljöstyrningsavgift för matavfall med 25 %.
 • Införande av justerad taxa fastighetsnära hämtning bygg och rivningsavfall.
 • Införande av ny taxa fastighetsnära insamling elavfall. Flerbostadshus
 • Ökning av övriga taxor med 1 % förutom verksamheters bygg och rivningsavfall.
Fick du svar på din fråga?
3

Varför kan jag som bor i enbostadshus inte få fastighetsnära insamling av förpackningar?


Svar:

Införandet av fastighetsnära för enbostadshus (villahushåll) i Nacka ligger ännu något år framåt i tiden. Senast 1 januari 2027 ska samtliga kommuner ha infört fastighetsnära insamling av förpacknignar från hushåll (papper, plast, glas och metall).

Fick du svar på din fråga?
0

Går Nacka vatten och avfall med vinst genom avgifterna i avfallstaxan?


Svar:

Nej. Nacka vatten och avfall är inte en vinstdrivande organisation och verksamheten ska därför gå med nollresultat. Det innebär att vi endast tar ut de avgifter som är nödvändiga för att ordna och driva avfallsverksamheten i Nacka kommun.

Fick du svar på din fråga?
-2

Hur kan jag som kund påverka mina kostnader?


Svar:

Du kan på ett enkelt sätt minska dina avgifter genom att sortera matavfall och förpackningar. Dels minskar du då miljöstyrningsavgiften och dels minskar du mängden restavfall. Därmed minskar behovet av tömning.

Kostnaden för villahushåll påverkas av vilken kärlstorlek som valts och hur ofta kärlet ställs ut för tömning. Det är dyrare per liter avfall att tömma ett stort restavfallskärl. I Nacka finns fyra kärlstorlekar att välja bland för villakunder: 140 liter, 190 liter, 240 liter och 370 liter. Det är avgiftsfritt att byta kärlstorlek en gång per år.

Flerbostadshus kan också minska sina kostnader. Det mest effektiva är att boende sorterar matavfall och förpackningar. På så sätt kan restavfallskärlens antal och hämtningsintervall minskas samtidigt som miljöstyrningsavgifter minskar.

Dessutom kan man införa återbruksmöjligheter för boende för att minska grovavfallet som uppkommer.

Fick du svar på din fråga?
-2

Hur fungerar miljöstyrningsavgiften för matavfall?


Svar:

Miljöstyrningsavgift tillkommer för de kunder som inte sorterar matavfall. För flerbostadshus gäller att 30 % av lägenheterna ska sortera ut matavfallet för att slippa miljöstyrningsavgiften.

Här anmäler du hämtning av matavfall

Fick du svar på din fråga?
-7

Hur påverkas jag som kund av den nya taxan?


Svar:

2024 års avfallstaxa innebär stora förändringar framför allt för flerbostadshus. Då övergår ansvaret för insamling av förpackningar i kommunernas regi. Fram till 2027 ska insamlingssystemet byggas ut till att hämta förpackningar fastighetsnära.

Under 2024 kommer detta endast påverka flerbostadshusen och taxan 2024 är uppbyggd så att avfallsavgiften blir lägre ju fler förpackningsslag som sorteras fastighetsnära.

Läs mer om fastighetsnära insamling av förpackningar

Fick du svar på din fråga?
-20

Hur fungerar maxtaxan för förpackningar och returpapper?


Svar:

Maxtaxan för insamling av förpackningar och returpapper är en överenskommelse mellan Nacka vatten och avfall och de fyra insamlingsleverantörerna som vi har avtal med. Överenskommelsen gäller det maximala belopp som leverantörerna får avtala med flerbostadshusen.

Nacka vatten och avfall ansvarar för att kontrollera att överenskommelsen om maxtaxan efterföljs av entreprenörerna.

Fick du svar på din fråga?

Sidan uppdaterades: