Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Maj

Fettproppar är inget nytt problem

Redan på 1800-talet var fettproppar i avloppsledningarna ett bekymmer. Läs mer om ett av Sveriges äldsta och största problem för avloppet.

Problemet med fett i avloppsledningarna har funnits sedan 1800-talet

När stora städer började bygga vatten och avloppsledningar i början på 1800-talet har fett i avloppsledningar varit ett problem, berättar Ralph Hedenström från Stockholm Vatten och avfall. Redan 1884 hade USA skapat en fettavskiljare som de tog patent på, men fett i avloppsledningar har fortsatt vara ett problem världen över. I början av 1990-talet var ca 80% av alla avloppsstopp i Stockholm relaterade till fett, men Ralph tror att detta gäller de flesta större städer.

Historia_SVOA_670x290.jpg

Källa: Stockholm Vatten och Avfalls arkiv

Fett är sällan ensam orsak till avloppsstoppen

Fettklumparna byggs upp i kombination med bland annat våtservetter och hushållspapper som felaktigt hamnat i avloppet. Ofta uppstår propparna på ledningssträckor med dåligt fall, svackor eller där det är lågt flöde. Ralph lyfter fram att alla har ett ansvar att se till så att avloppsvatten flyter på i ledningarna. Ansvaret ligger inte bara på de som är ansvariga för ledningarna eller reningsverk utan alla måste se till att inte skräp eller fett spolas ner.

Kylan får fettet att stelna

Fett som spolas ner i avloppet via diskvatten är relativt varmt och flytande. När temperaturen i avloppsvattnet sjunker stelnar fettet och bildar klumpar. På vintern är det bara några få plusgrader i avloppsledningarna. Ralph brukar jämföra detta händelseförlopp med smör, som blir mjukt och rinnigt i rumstemperatur men stelnar i kylskåpet. Temperaturen avloppsrören under vintern är kallare än i ett kylskåp.

Konsekvenserna av fettstoppen kan både bli kostsamma och farliga

Kostnaden för ”fettstoppen” varierar. Vissa enklare stopp kostar från 3000 kronor att spola bort, men enstaka stora stopp kan kosta miljonbelopp. Om fettpropparna inte tas han om i tid kan detta orsaka stora problem. Fettet i avloppsröret kan med tiden brytas ner och då bildas bland annat svavelväte som är väldigt frätande. Det kan leda till att både avloppsrör och brunnar får stora skador och måste bytas ut.

Om fettet inte bryts ned och bildar en fettpropp så måste vattnet ta vägen någonstans. Antigen kan det leda till en översvämning eller så måste avloppsvatten bräddas via dagvattenledningar. Detta leder till att orenat avloppsvatten kan rinna till sjöar och vattendrag.

Fettproppar är lätta att undvika

Fettproppar i avloppet är lätta att undvika om vi alla ser till att aldrig spola ner fett efter matlagning. Torka alltid av stekpannan med papper innan du diskar och samla upp fett i en behållare och släng det i restavfallet eller lämna in det till en miljöstation.

Läs mer här om hur du undviker fettproppar i avloppet

stekpanna_670x290.jpg

Sidan uppdaterades: