Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Fett från hushåll

Att matolja och fett hör till när man lagar mat är för många en självklarhet. Det många inte vet är att fettet inte ska spolas ner i avloppet. Fettet stelnar i avloppsledningarna och kan orsaka stopp i avloppsledningar och skapa problem i pumpstationerna.

Fett hör inte hemma i avloppet!

När fettet kommer ut i avloppsrören stelnar det eftersom ledningsnätet ofta har en lägre temperatur än inom fastigheten. Fettet sätter sig på avloppsrörens väggar vilket till slut kan orsaka ett stopp. Detta orsakar problem både för fastighetsägare och för det kommunala VA-ledningsnätet som Nacka vatten och avfall driftar.

Det här kan du göra själv för att undvika fett i avloppet

  • Torka av fett och olja ur din stekpanna och kastrull med hushållspapper innan du diskar. Pappret slänger du tillsammans med ditt matavfall.
  • Samla upp frityrolja när du har friterat.
  • Samla upp matolja från exempelvis burkar med soltorkade tomater eller tonfisk.
  • Större mängder fett kan du hälla i en återförslutningsbar förpackning och lämna till en kretsloppscentral eller till den mobila kretsloppscentralen.

Problem i ledningar och pumpstationer

Fett orsakar stopp i ledningsnätet och pumpstationer. Det är kostsamt för Nacka vatten och avfall men även för fastighetsägare. Om ett stopp spåras till en viss fastighet kan fastighetsägaren bli ersättningsskyldig. Läs mer om detta i Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp.

Fettavskiljare för livsmedelsverksamheter

Fastighetsägare som har lokaler för storkök, restauranger och andra livsmedelsverksamheter har krav på sig att installera en fettavskiljare, vilket separerar bort fettet innan spillvattnet släpps ut i avloppsnätet. Fettet samlas därefter in och återanvänds som en resurs. Läs mer om fettavskiljare här.

Fettet blir en resurs

Matfett som du torkar upp med hushållspapper och lägger i matavfallet blir biogas som vi använder till våra sopbilar och bussar. Fettet som du lägger i restavfall eller lämnar till den mobila insamlingen eller återvinningscentralen blir till energi i våra förbränningsanläggningar.

Bild: Stockholm Vatten och Avfall

Fettproppar är inget nytt problem

Fettpropp orsakade utsläpp i Bastusjön

Sidan uppdaterades: