Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Juli

Nacka vatten och avfall beviljas bidrag från Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har beviljat Nacka vatten och avfall ekonomiskt bidrag till utredning och åtgärder kopplade till dagvatten.

Bidraget är på drygt 2,2 miljoner kronor och ska användas till investeringar i teknik och andra åtgärder som syftar till att minska spridning av mikroplaster och andra föroreningar via dagvatten.

Planen är att använda bidraget till att utveckla Älta våtmark och befintlig dagvattendamm vid Kocktorpssjön.

Mer information kommer att finnas tillgänglig på Naturvårdsverkets webbplats.

Här kan du läsa om Nackas dagvattenanläggningar.

Sidan uppdaterades: