Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Oktober

Nackafamiljer ska minska sitt avfall – följ våra Minimeringsmästare

Nu har åtta hushåll valts ut att delta för Nackas räkning i Minimeringsmästarna – en tävling under ett års tid för hushåll i hela Sverige som vill minska sitt avfall och ställa om till en mer hållbar livsstil. Följ familjernas utmaning på #minimeringsmästarna_nacka på sociala media.

I Nacka har ett tjugotal hushåll anmält sitt intresse att lära sig leva mer hållbart samtidigt som de tävlar mot andra familjer i Minimeringsmästarna. Den familj som minskar sina avfallsmängder mest under året samt antar flest utmaningar vinner.

– Vi är glatt överraskade att så många ville vara med. Vi har fått in ansökningar från olika delar av Nacka med stor variation av boendeformer och storlek på hushåll. Nu har åtta olika hushåll valts ut att delta för Nackas räkning, säger Catarina Östlund, projektledare på Nacka vatten och avfall.minimeringsmästarna_träff_670X290.jpgOnsdagen 29 september var representanter från de utvalda hushållen med vid en förträff på Östervik kretsloppscentral om upplägget och för att lära sig att väga och redovisa sitt avfall. De fick även en introduktion kring avfallshantering, hållbar konsumtion och hur mycket vi svenskar egentligen slänger.

Nu ska deltagarna väga sitt avfall under två veckor och den 26 oktober är det dags för den första tematräffen.

Utmana och inspirera

Minimeringsmästarna startar i oktober 2021 och pågår till nästa höst. Det blir ett spännande år för deltagarna. De kommer att ses på inspirationsträffar om hållbar konsumtion, delande, matsvinn, farligt avfall och textil. De ska också ta sig an olika utmaningar utifrån dessa teman, till exempel testa köpstop och laga mat på rester. Samtidigt ska de berätta om sina erfarenheter via sociala medier för att inspirera andra att också minska sitt avfall. Deltagarna får poäng för hur de genomför sina utmaningar och hur mycket de minskar sitt avfall.

– Tävlingsmomentet är tänkt att sporra deltagarna. Men samtidigt som de tävlar om att minska sitt klimatavtryck vill vi att de ska upptäcka fördelarna med en hållbar livsstil med mindre behov av att köpa nytt och förhoppningsvis istället få mer tid för varandra, säger Catarina Östlund.

Följ Nackas Minimeringsmästare via sociala media

Vi kommer att följa tävlingen och göra nedslag hos några av deltagarna under året och berätta mer om hur det går i våra kanaler.

Det går även att själv följa deltagarna på deras resa där de genom att anta olika utmaningar minskar sitt avfall och sin klimatpåverkan.
Följ Nackafamiljernas utmaning på #minimeringsmästarna_nacka
Följ den nationella tävlingen på #minimeringsmästarna och @minimeringsmästarna

Vem som vill kan även följa Minimeringsmästarna i sociala medier över året och anta samma utmaningar som deltagarna.

Samverkan med Tyresö kommun och Stena fastigheter

Nacka vatten och avfall tillsammans med Tyresö kommun och Stena Fastigheter Stockholm samverkar lokalt kring det nationella projektet Minimeringsmästarna. Gemensamma tematräffar kommer att genomföras i både Nacka och Tyresö. Minimeringsmästarna drivs av Göteborgsregionen (GR) och finansieras av Avfall Sverige samt deltagande kommuner.

Läs mer om Minimeringsmästarna i Nacka här.

Läs mer om Minimeringsmästarna här.

Sidan uppdaterades: