Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
December

Nacka vatten och avfall tar över ansvaret för att samla in Nackabornas returpapper

Vid årsskiftet tar kommunerna över ansvaret för att samla in returpapper. I Nacka kommer insamling även efter årsskiftet att ske från återvinningsstationerna. Men för flerbostadshus med fastighetsnära insamling av returpapper kan avtal behöva sägas upp och istället tecknas med Nacka vatten och avfalls upphandlade entreprenörer.

Producentansvaret för returpapper upphör

Från och med 1 januari 2022 tar kommunerna runt om i Sverige över ansvaret för att samla in returpapper. Ändringen gäller bara returpapper och sker som en följd av regeringens beslut att producenternas ansvar för returpapper ska upphöra. Producentansvaret för förpackningar kvarstår, och här blir inga ändringar vad gäller insamlingen.

Fortsatt insamling av returpapper på Nackas återvinningsstationer

I Nacka finns ett trettiotal återvinningsstationer. Här är man som Nackabo välkommen även efter årsskiftet att lämna returpapper i behållare avsedda för ändamålet. Synpunkter och anmälan av behov av städning och tömning sker även i fortsättningen till Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI).

Läs mer om återvinningsstationerna i Nacka här

Returpapper kommer även efter årsskiftet att kunna lämnas in på någon av Nackas tre kretsloppscentraler i Boo, Älta och Östervik.

Nya avtal vid fastighetsnära insamling av returpapper kan krävas

Flerbostadshus och verksamheter som idag har avtal med en entreprenör som hämtar returpapper vid fastigheten måste se över sina avtal. Endast de fem entreprenörer som Nacka vatten och avfall har upphandlat för insamling av returpapper får anlitas efter årsskiftet. Det kan alltså innebära att man som förening eller verksamhet kan bli tvungen att säga upp sitt avtal och istället teckna ett nytt. Servicenivå och pris avtalas mellan kund och upphandlad entreprenör.

Nacka vatten och avfall har även beslutat om en maxtaxa för fastighetsnära insamling av returpapper.

Läs mer här om maxtaxan för returpapper och vad man som flerbostadshus eller verksamhet kan komma att behöva göra med anledning av förändringen

Vad är returpapper?

Det här ska läggas i behållaren för returpapper:

  • tidningar av alla slag, även veckotidningar med glansiga omslag
  • kataloger
  • reklamblad, broschyrer och andra trycksaker
  • skriv- och ritpapper
  • pocketböcker

Tänk på att ta bort plastomslag, de lägger du i plaståtervinningen. Häftklamrar, spiraler och liknande behöver du inte ta bort från tidningar eller block. De avskiljs med magneter och skickas till metallåtervinning.

Kuvert och post it-lappar läggs i vanliga soppåsen. Inbundna böcker lämnas in till återbruk eller för materialåtervinning på någon av Nackas tre kretsloppscentraler i Boo, Älta och Östervik.

Sidan uppdaterades: