Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Minska ditt matsvinnsberg

Visste du att var femte matkasse vi bär hem slängs? Idag är det internationella matsvinnsdagen och vi uppmärksammar problemet med matsvinn och vad du kan göra för att minska det.

Matsvinnsberget – ett berg som inte ska finnas

Matsvinn uppstår i hela livsmedelskedjan, men allra mest slängs i hushållen. I svenska hushåll slängs 17 kilo ätbar mat per person och år i sopkorgen. Dessutom hälls 18 kilo mat och dryck ut i vasken, per person och år. Sammanlagt blir det 35 kilo.

Toppen på ett isberg

Matsvinnsberget visar hur mycket mat som en person slänger varje år, helt i onödan. Matsvinnsberget är som toppen av ett isberg. Det vi ser är bara en liten del av ett stort problem. Det är mycket som inte syns och gömmer sig under ytan. Förutom att maten som slängs har en miljö- och klimatpåverkan, har det krävts mycket resurser för att producera maten. Den har till exempel odlats, förädlats, transporterats, förvarats, förpackats helt i onödan när maten till slut slängs hemma hos dig.

Fem tips för att minska ditt matsvinn

Det är bara det oundvikliga matavfallet som egentligen hör hemma i matavfallspåsen (exempelvis skal, ben, kärnor, kaffesump och äggskal). Genom att planera dina inköp och ta vara på resterna kan du minska matsvinnet och göra både plånboken och miljön en tjänst.

  1. Kolla vad du har hemma och planera inköpen innan du handlar.
  2. Laga och servera lagom mycket mat.
  3. Förvara maten rätt och håll 4 grader i kylskåpet.
  4. Använd rester.
  5. Lita på dina sinnen - lukta, smaka och känn istället för att rutinmässigt slänga sånt som passerat bäst före-datum.

Fler tips hittar du på Livsmedelsverkets hemsida.

Läs mer om matavfallsinsamlingen i Nacka här.

Så arbetar vi i Nacka

Tillsammans med kommunen arbetar Nacka vatten och avfall för att uppfylla målen i Nackas Avfallsplan 2021-2026 som rör avfallsförebyggande. Vi informerar Nackabor om matsvinn i samband med matavfallskampanjer och samverkar med livsmedelsbutiker för att minska svinnet. Vi samarbetar även med kommunens inköpsenhet för att sprida kunskap om matsvinnsfrågor. Arbete med att förebygga avfall och minska matsvinnet i stadshuset och kommunalt finansierade verksamheter är även en av åtgärderna i Nackas avfallsplan.

Sidan uppdaterades: