Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
December

Nya avfallsregler påverkar dig som ska hantera bygg- och rivningsavfall

Från 2023 blir bygg- och rivningsavfall från hushåll ett kommunalt ansvar. I samband med det införs fler fraktioner på Nackas kretsloppscentraler och avgiften för hushåll tas bort.

Det nya kommunala ansvaret omfattar bygg- och rivningsavfall från privatpersoner och icke yrkesmässiga verksamheter. I praktiken innebär det att hushåll och vissa verksamheter och föreningar som byggt eller rivit själva ska lämna sitt bygg- och rivningsavfall till Nacka vatten och avfalls anvisade platser. Har du anlitat en entreprenör för byggnation eller rivning upphör det kommunala ansvaret för avfallet.

Hushåll lämnar avgiftsfritt

I samband med det nya ansvaret 2023 har Nacka vatten och avfall valt att ta bort avgiften för bygg- och rivningsavfall från hushåll. Nuvarande regler innebär att lämning av mer än 400 liter bygg- och rivningsavfall är avgiftsbelagt.

- Vi vill ha en hög servicenivå för Nackaborna där det ska vara lätt att sortera och bli av med sitt avfall, säger Jan Setréus, avfallschef på Nacka vatten och avfall.

Yrkesmässiga verksamheter hänvisas först och främst till andra avfallsanläggningar med sitt bygg- och rivningsavfall då kretsloppscentralerna framförallt är anpassade efter hushållens avfall. Det finns dock en möjlighet att lämna detta på kretsloppscentralerna, mot en avgift.

Nya fraktioner för bättre sortering

Sedan augusti 2020 finns ett lagstadgat krav på att allt bygg- och rivningsavfall ska sorteras i åtminstone följande sex fraktioner: trä, metall, glas, plast, gips, mineral (betong, tegel, klinker, keramik, sten). Utöver det gäller som vanligt att farligt avfall och avfall under producentansvar ska sorteras ut.

- Ju bättre avfallet sorteras vid källan desto större är möjligheterna att materialet kan återbrukas eller materialåtervinnas, säger Jan Setréus. Det tjänar vi på både ekonomiskt och miljömässigt.

I och med det nya ansvaret 2023 inför Nacka vatten och avfall nya fraktioner på kretsloppscentralerna. Insamling av streckfilm införs på alla tre kretsloppscentraler medan de nya fraktionerna mineral och planglas kommer kunna lämnas på Östervik. Övriga fraktioner, såsom trä, gips och metall kan lämnas på kretsloppscentralerna precis som tidigare.

Hämtning av bygg- och rivningsavfall­

Det kommunala ansvaret för bygg- och rivningsavfall omfattar även hämtning fastighetsnära. Har du som privatperson renoverat, byggt eller rivit själv (utan entreprenör) ska du anlita Nacka vatten och avfall för hämtning av avfallet (mot avgift) alternativt lämna det på anvisad plats. Har du däremot anlitat en entreprenör för renovering eller rivning gäller inte det kommunala ansvaret för avfallet och valfri entreprenör kan anlitas för hämtning.

Vad är bygg- och rivningsavfall

Bygg- och rivningsavfall är avfall från nybyggnad, ombyggnad, reparationer, anläggningsarbeten och rivning, inklusive schaktmassor och avfall från större trädgårdsarbeten. Fasta inventarier som till exempel kamin eller element samt gips, sten och betong betraktas också som bygg- och rivningsavfall.

Läs mer om bygg- och rivningsavfall i Nacka här.

Sidan uppdaterades: