Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Uppdatering av bygglovenhetens e-tjänster. 25 maj klockan 11.30 till och med 30 maj går det inte att använda bygglovenhetens e-tjänster på grund av en uppdatering.

Bygg- och rivningsavfall

På våra kretsloppscentraler tar vi emot mindre mängder bygg- och rivningsavfall från hushåll och verksamheter. Vill du lämna mer än 400 liter kan du göra det mot en avgift.

Avgift för bygg- och rivningsavfall

Upp till 400 liter bygg- och rivningsavfall tas emot avgiftsfritt på kretsloppscentralerna. Mängder över 400 liter kan lämnas mot en avgift om 600 kr per tillfälle. Avgiften betalas med kort eller swish på anvisad plats på kretsloppscentralen. Visa upp kvittot för personalen på rampen innan du lämnar ditt avfall.

OBS. Bygg- och rivningsavfall från verksamheter tas endast emot på vardagar.

Avfall från större anläggningsarbeten i trädgården räknas som bygg- och rivningsavfall.

Byggåterbruk

Återbruk av lastpallar

Lastpallar kan lämnas till Boo och Östervik kretsloppscentral där de hämtas och går till återanvändning. Trasiga pallar renoveras innan de också återanvänds.

Vi tar emot helpallar 1200X800 mm, halvpallar 800X600 mm, byggpallar, EUR-pall, engångspall och pallkragar. Övriga pallar sorteras som trä.

Återbruk av byggmaterial

På Östervik kretsloppscentral kan du lämna återbrukbara brädor, reglar och skrivmaterial i trä till den nya boden för byggåterbruk. Insamlat material kommer att säljas till privatkunder parallellt med det ordinarie sortimentet och marknadsföras som återbrukat i Bygg-Ole/Beijer Byggmaterials butik i Nacka.

Insamlingen sker inom ramen för ett pilotprojekt med Beijer Byggmaterial för att utvärdera möjligheterna till återbruk av byggmaterial från Östervik.

Ansök om att få hämta återbruk

Nacka vatten och avfall vill samarbeta med näringsliv och andra organisationer för att öka andelen material och föremål som återbrukas.

I formuläret nedan kan du som verksamhet eller organisation ansöka om att hämta saker för återanvändning eller återförsäljning från någon av våra kretsloppscentraler.

Ansök om hämtning av återbruk på kretsloppscentralen här.

Efter att du fyllt i dina uppgifter i ansökan kontaktar vi dig för att diskutera ett potentiellt samarbete.

Observera att privatpersoner inte får hämta saker från våra kretsloppscentraler.

Detta tar vi inte emot

Verksamhetsspecifikt avfall, asfalt och asbest tas inte emot på kretsloppscentralen utan ska lämnas på en annan avfallsanläggning (se nedan). Bygg- och rivningsavfall som utgörs av eller innehåller farligt avfall, t.ex. tryckimpregnerat trä och slipers tas inte emot från verksamheter.

Varför är bygg- och rivningsavfall ett prioriterat område?

Naturvårdsverket har i sitt program för förebyggande av avfall lyft fram bland annat bygg- och rivningsavfall som ett viktigt område. Anledningen är att 40 procent av avfallet uppkommer i sektorn och 40 procent av de farliga ämnena i allt avfall återfinns i byggavfallet. Läs mer på Naturvårdsverket.

Anläggningar som tar emot byggavfall

Annan avfallsanläggning

Kovik, (SUEZ)
Lagnövägen, Värmdö
08-519 330 00

Hagby, (SÖRAB)
Frestavägen 10,
Täby Kyrkby
08-505 804 00

Högbytorp, (Ragn-Sells)
Upplands-Bro
08-527 73100

Sofielund, (SRV)
Huddinge
08-608 90 00

Sidan uppdaterades: