Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Bygg- och rivningsavfall

Bygg- och rivningsavfall är avfall från nybyggnad, ombyggnad, reparationer, anläggningsarbeten och rivning, inklusive schaktmassor och avfall från större trädgårdsarbeten. Fasta inventarier som till exempel kamin eller element samt gips, sten och betong betraktas också som bygg- och rivningsavfall.

Från 2023 har kommunerna ansvar för att bygg- och rivningsavfall från hushåll och icke yrkesmässiga verksamheter samlas in och återvinns.

Krav på sortering av bygg- och rivningsavfall

Utsortering av bygg- och rivningsavfall ska i första hand ske där det uppstår, enligt avfallsförordningen (SFS 2020:614). Detta gäller både privatpersoner och yrkesmässiga verksamheter. Syftet är att öka möjligheterna till återanvändning och materialåtervinning.

Avfallet ska sorteras i minst följande fraktioner:

  • Trä
  • Metall
  • Plast
  • Gips
  • Glas (lämnas sorterat på Östervik)
  • Mineraler som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten (lämnas sorterat på Östervik)
  • Farligt avfall (t.ex. impregnerat trä, målarfärg)
  • Avfall med producentansvar (t.ex. elavfall)

Lämna bygg- och rivningsavfall

Du som hushåll eller icke yrkesmässig verksamhet lämnar bygg- och rivningsavfall utan avgift på kretsloppscentralerna, från 2023. Detta gäller om du själv genomför åtgärder för egen räkning utan att anlita ett företag.

Om ett företag anlitas för renovering eller rivning är avfallet ett verksamhetsavfall och lämnas företrädesvis på en annan anläggning, eller på kretsloppscentralen mot avgift.

Yrkesmässiga verksamheter lämnar bygg- och rivningsavfall mot en avgift, läs mer här.

Kommer du med ett företagsregistrerat lastfordon?

Planerar du att lämna bygg- och rivningsavfall (inkl. trädgårdsavfall) från ditt hushåll och ska använda ett lastfordon (transportbil/lätt lastbil) som är registrerat på ett företag? Då måste du göra en föranmälan inför ditt besök.

Byggåterbruk

På Boo och Östervik kretsloppscentral kan du lämna in lastpallar och byggmaterial för återbruk. Läs mer om byggåterbruk här.

Detta tar vi inte emot

Asfalt och asbest tas inte emot på kretsloppscentralen. Nacka vatten och avfall har avtal med Koviks återvinningsanläggning som tar emot asfalt och asbest från Nackas hushåll.

Läs mer om asfalt och asbest

Asfalt

Asfalt kräver analys av miljö- och hälsofarliga ämnen och får inte överskrida gränsvärdet om 70 mg/kg. (PAH summa 16). Allt under gränsvärdet kan Koviks anläggning ta emot. Analys ansvarar du själv för och analysprotokollet behöver tas med vid avlämning.

Kostnad för avlämning: 698 kronor/ton

Asbest

Asbest måste vara väl förpackad i tätslutande emballage innan du lämnar det till Kovik.

Kostnad för avlämning: 1 948 kronor/ton

Betalningssätt

Du kan betala med Swish eller betalkort direkt på plats. Anläggningen tar inte emot kontant betalning. Uppge att du bor i Nacka kommun.

Adress Kovik återvinningsanläggning

Lagnövägen 23, Gustavsberg.

Öppettider

Alla helgfria vardagar klockan 06:30-15:30. Med reservation för avvikande öppettider. Se hemsida för Kovik återvinningsanläggning.

Frågor?

Har du frågor kan du kontakta Kovik återvinningsanläggning på telefon: 08-519 333 29.

Läs mer om Kovik återvinningsanläggning

Verksamhetsspecifikt avfall tas inte emot på kretlsoppscentralerna, undantaget mindre mängder bygg- och rivningsavfall. Bygg- och rivningsavfall som utgörs av eller innehåller farligt avfall, t.ex. tryckimpregnerat trä och slipers tas inte emot från verksamheter.

Sidan uppdaterades: