Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Bygg- och rivningsavfall

På våra kretsloppscentraler tar vi emot mindre mängder bygg- och rivningsavfall från hushåll och verksamheter. Vill du lämna mer än 400 liter kan du göra det mot en avgift.

Bygg- och rivningsavfall är avfall från nybyggnad, ombyggnad, reparationer, anläggningsarbeten och rivning, inklusive schaktmassor och avfall från större trädgårdsarbeten.

Fasta inventarier som till exempel kamin eller element samt gips, sten och betong betraktas också som bygg- och rivningsavfall.

Sortering av bygg- och rivningsavfall

Från den 1 augusti 2020 gäller ny lagstiftning som kan påverka dig som ska utföra bygg- eller rivningsarbeten. Enligt avfallsförordningen (SFS 2020:614) ska avfall som produceras vid bygg- och rivningsarbete sorteras ut i minst sex fraktioner; trä, mineraler (som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten), metall, glas, plast och gips. Utsorteringen ska ske på den plats där avfallet uppstår och avfallsfraktionerna ska förvaras skilt från varandra och från annat avfall. Syftet är att öka möjligheterna till återanvändning och materialåtervinning.

Avgift för bygg- och rivningsavfall

Upp till 400 liter bygg- och rivningsavfall tas emot avgiftsfritt på kretsloppscentralerna. Mängder över 400 liter kan lämnas mot en avgift om 600 kr per tillfälle. Avgiften betalas med kort eller swish på anvisad plats på kretsloppscentralen. Visa upp kvittot för personalen på rampen innan du lämnar ditt avfall.

OBS. Bygg- och rivningsavfall från verksamheter tas endast emot på vardagar.

Avfall från större anläggningsarbeten i trädgården räknas som bygg- och rivningsavfall.

Byggåterbruk

På Boo och Östervik kretsloppscentral kan du lämna in lastpallar och byggmaterial för återbruk. Läs mer om byggåterbruk här.

Detta tar vi inte emot

Verksamhetsspecifikt avfall, asfalt och asbest tas inte emot på kretsloppscentralen utan ska lämnas på en annan avfallsanläggning (se nedan). Bygg- och rivningsavfall som utgörs av eller innehåller farligt avfall, t.ex. tryckimpregnerat trä och slipers tas inte emot från verksamheter.

Anläggningar som tar emot byggavfall

Annan avfallsanläggning

Kovik, (SUEZ)
Lagnövägen, Värmdö
08-519 330 00

Hagby, (SÖRAB)
Frestavägen 10,
Täby Kyrkby
08-505 804 00

Högbytorp, (Ragn-Sells)
Upplands-Bro
08-527 73100

Sofielund, (SRV)
Huddinge
08-608 90 00

Sidan uppdaterades: