Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Byggavfall

På våra kretsloppscentraler tar vi emot mindre mängder bygg- och rivningsavfall från hushåll och verksamheter. Vill du lämna mer än 400 liter kan du göra det mot en avgift.

Avgift för bygg- och rivningsavfall

Upp till 400 liter bygg- och rivningsavfall tas emot avgiftsfritt på kretsloppscentralerna. Mängder över 400 liter kan lämnas mot en avgift om 600 kr per tillfälle. Avgiften betalas med kort eller swish på anvisad plats på kretsloppscentralen. Visa upp kvittot för personalen på rampen innan du lämnar ditt avfall.

OBS. Bygg- och rivningsavfall från verksamheter tas endast emot på vardagar.

Avfall från större anläggningsarbeten i trädgården räknas som bygg- och rivningsavfall.

Lastpallar för återbruk

Lastpallar kan lämnas till Boo och Östervik kretsloppscentral där de hämtas och går till återanvändning. Trasiga pallar renoveras innan de också återanvänds.

Vi tar emot helpallar 1200X800 mm, halvpallar 800X600 mm, byggpallar, EUR-pall, engångspall och pallkragar. Övriga pallar sorteras som trä.

Detta tar vi inte emot

Verksamhetsspecifikt avfall, asfalt och asbest tas inte emot på kretsloppscentralen utan ska lämnas på en annan avfallsanläggning (se nedan). Bygg- och rivningsavfall som utgörs av eller innehåller farligt avfall, t.ex. tryckimpregnerat trä och slipers tas inte emot från verksamheter.

Varför är bygg- och rivningsavfall ett prioriterat område?

Naturvårdsverket har i sitt program för förebyggande av avfall lyft fram bland annat bygg- och rivningsavfall som ett viktigt område. Anledningen är att 40 procent av avfallet uppkommer i sektorn och 40 procent av de farliga ämnena i allt avfall återfinns i byggavfallet. Läs mer på Naturvårdsverket.

Anläggningar som tar emot byggavfall

Annan avfallsanläggning

Kovik, (SUEZ)
Lagnövägen, Värmdö
08-519 330 00

Hagby, (SÖRAB)
Frestavägen 10,
Täby Kyrkby
08-505 804 00

Högbytorp, (Ragn-Sells)
Upplands-Bro
08-527 73100

Sofielund, (SRV)
Huddinge
08-608 90 00

Sidan uppdaterades: