Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
December

Nacka vatten och avfall tar över ansvaret för Nackas återvinningsstationer

Från den 1 januari 2024 tar Nacka vatten och avfall över ansvaret för återvinningsstationerna i Nacka. Det görs för att skapa ett mer effektivt återvinningssystem och på så sätt bidra till Sveriges klimatmål.

Vid årskiftet tar Sveriges kommuner över ansvaret för insamlingen av hushållens förpackningar från producentansvarsorganisationerna, till följd av ny lagstiftning. I Nacka blir Nacka vatten och avfall insamlingsansvariga. Genom att samla ansvaret för insamling av mat- och restavfall, förpackningar och tidningar kan hanteringen effektiviseras. På sikt kommer det möjliggöra bättre service och ökad återvinning, som kan bidra till att Sverige når klimat- och miljömålen.

- Vi jobbar hårt för en smidig övergång så att förändringen ska märkas så lite som möjligt. Alla bör fortfarande sortera sina förpackningar och ta dem till en återvinningsstation, en bemannad kretsloppscentral eller lämna för sortering i miljörum. Den stora vinsten ligger i att vi skapar ett mer effektivt system som underlättar ökad återvinning, säger Emma Martinelle, projektledare på Nacka vatten och avfall.

Nacka vatten och avfall tar över ansvaret för återvinningsstionerna 1 januari

Förändringen innebär bland annat att Nacka vatten och avfall tar över ansvaret för återvinningsstationerna som idag ägs av Förpackningsinsamlingen (FTI). De insamlade förpackningarna lämnas sedan över till producenterna för vidare transport och återvinning då det finns ett producentansvar som innebär att de som sätter en förpackning på marknaden ska ansvara för och bekosta insamling och återvinning av den.

- Alla vinner på att återvinna - det har stor betydelse för klimatet. Vi behöver särskilt bli bättre på att sortera ut plast- och pappersförpackningar som ofta slängs i soporna, säger Jan Setréus, Avfallschef på Nacka vatten och avfall.

Utökad tömning och städning

Nacka vatten och avfall tar över insamlingsansvaret under en period då det är högtryck på återvinningstationerna.

- Vi har utökat tömningsfrekvensen perioden efter nyår för att minska risken för överfulla behållare och samverkar med kommunen kring städningen av återvinningsstationerna, fortsätter Jan Setréus, Nacka vatten och avfall. För att undvika nedskräpning behöver vi hjälp från Nackaborna och vi vill uppmuntra alla att platta ihop förpackningar och aldrig lämna avfall utanför behållarna.

Så felanmäler du från 1 januari

Från 1 januari 2024 ska du vända dig till Nacka vatten och avfall för synpunkter eller frågor kring återvinningstationerna. Felanmälan hittar du då på nackavattenavfall.se/avs.

Sidan uppdaterades: