Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Juni

Sortering av plast – tips hur du ska sortera och varför

Gör skillnad på plast och plast. Återvinningsstationer och kretsloppscentraler är två separata insamlingssystem för olika typer av avfall. Nacka vatten och avfall samlar in plastförpackningar från hushållen via våra återvinningsstationer eller genom fastighetsnära insamling. För att plasten ska kunna återvinnas på bästa sätt är det viktigt att skilja mellan plastförpackningar och andra plastprodukter.

Så här sorterar du plast

Skillnad på produkt och förpackning

Plastförpackningar och plastprodukter samlas idag in och återvinns i olika system. Detta beror på att olika typer av plast kräver olika återvinningsmetoder och att det finns olika ansvar för insamlingen.

Alla förpackningar som säljs i Sverige omfattas av producentansvar. Producentansvaret innebär att de som sätter en förpackning på marknaden ska ansvara för och bekosta insamling och återvinning av den. 1 januari 2024 tog Sveriges kommuner över ansvaret för insamlingen av förpackningar från producentansvarsorganisationerna. Men producenterna ansvarar även fortsättningsvis för att återvinna förpackningarna.

Plastförpackningar

Lämna plastförpackningar till en återvinningsstation och panta PET-flaskor så att de kan bli till ny råvara. Endast plastförpackningar får lämnas till våra återvinningsstationer.

Läs mer om återvinningsstationerna i Nacka och se när den töms och städas här.

Plastprodukter

Plastavfall som inte är förpackningar, till exempel trasiga pulkor, leksaker och utemöbler, ska lämnas till någon av våra kretsloppscentraler och sorteras som ”hårdplast”. Sådan plast lämnas alltså inte på återvinningsstationen.

Läs mer om våra kretsloppscentraler här.

Osäker på hur du ska sortera plasten?

Om du är osäker på hur du ska sortera, ta hjälp av vår Sorteringsguide.

Plastfrågan är viktig och prioriterad

Det viktigast vi kan göra är att samla in all plast för att öka möjligheten till återvinning. Det pågår mycket för att förbättra läget både på EU- och nationell nivå. Inom några år väntas bland annat lagkrav på hur stor andel av plast i produkter som måste vara återvunnen. Samtidigt går utveckling av återvinningsmetoderna för plast framåt.

På Svensk Plaståtervinnings anläggning Site Zero i Motala sorteras återvinningsbara förpackningar. Här kan tolv plastfraktioner sorteras ut och hit kommer hela 9 av 10 av de insamlade plastförpackningarna från hushåll. Förpackningar som inte kan återvinnas går till energiutvinning genom förbränning.

Hur tar vi hand om övrig plast från hushåll i Nacka?

Övrig plast, som exempelvis trasiga pulkor och trädgårdsstolar, sorteras som ”hårdplast” på våra kretsloppscentraler och skickas för materialåtervinning. Personal på kretsloppscentralerna är utbildade i vad som är möjligt att återvinna. Plast som inte går att återvinna går till energiutvinning och blir till el och fjärrvärme.

Tips på länkar för mer information och fördjupning

Vårt avslutande budskap är att vi alla bör minska konsumtionen av plast, fortsätta källsortera plastförpackningar och lämna annat plastavfall till återvinning. Alla vinner på att du återvinner!

Sidan uppdaterades: