Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Attefallshus/komplementbostadshus

Förändring av antalet bostadsenheter på en fastighet som är inkopplade till kommunalt vatten och avlopp är anmälningspliktig. Enligt § 5.7 i VA-taxan ska fastighetsägaren betala en engångsavgift för tillkommande bostadsenhet eftersom det ger en förändring av VA-förhållandet.

Vad räknas som komplementbostadshus?

Med komplementbostadshus avses attefallshus, komplementbostad, kontor, ateljé, butik, gäststuga, sommarstuga med mera.

Så ska de nya VA-ledningarna kopplas

När du bygger VA till ett komplementbostadshus ska det kopplas till det befintliga VA-nätet för din fastighet, och efter punkten där vattenmätare är placerad i bostadshuset.

Avgifter

Avgiftens storlek varierar beroende på vilka vattentjänster (dricksvatten, spillvatten och dagvatten) som din fastighet har tillgång till. Även brukningsavgift tas ut enligt VA-taxan.

Under "Läs mer" nedan kan du läsa och ladda ner VA-taxa 2022.

Bostadsenhetsavgifter enligt VA-taxa 2022

Vatten/spillvatten 46 179 kr inkl. moms
Vatten/spillvatten/dagvatten 57 724 kr inkl. moms

Läs mer:

Exempelskiss på anslutning Attefallshus. (PDF-dokument, 148 kB)

Blankett: Anmälan om vatten och avlopp för tillkommande lägenhet (PDF-dokument, 181 kB)

VA-taxa 2022  (PDF-dokument, 911 kB)

Sidan uppdaterades: