Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Med start cirka kl.19 idag, den 24 januari, genomför vi en planerad uppdatering av nacka.se. Uppdateringen kan innebära begränsad tillgänglighet till nacka.se under en kortare tid.

Attefallshus/komplementbostad

Förändring av antalet lägenheter på en fastighet som är inkopplade till kommunalt vatten och avlopp är anmälningspliktig. Enligt § 5.7 i VA-taxan ska fastighetsägaren betala en engångsavgift för tillkommande lägenhet eftersom det ger en förändring av VA-förhållandet.

Med lägenhet avses attefallshus, komplementbostad, kontor, ateljé, butik, gäststuga, sommarstuga med mera.

Avgiftens storlek varierar beroende på vilka vattentjänster (dricksvatten, spillvatten och dagvatten) som din fastighet har tillgång till. Även brukningsavgift tas ut enligt VA-taxan.

Under "Läs mer" nedan kan du läsa och ladda ner VA-taxa 2021.

Lägenhetsavgift enligt VA-taxa 2021

Vatten/spillvatten 43 158 kr inkl. moms
Vatten/spillvatten/dagvatten 53 948 kr inkl. moms

Läs mer:

Exempelskiss på anslutning Attefallshus. (PDF-dokument, 148 kB)

Blankett: Anmälan om vatten och avlopp för tillkommande lägenhet (PDF-dokument, 181 kB)

VA-taxa 2021  (PDF-dokument, 2 MB)

Sidan uppdaterades: