Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Attefallshus och andra komplementbostadshus

Här hittar du information om vad du behöver tänka på om du har ett attefallshus eller annan typ av komplementbostadshus som ska kopplas till ledningarna för vatten och avlopp.

Skyldighet att anmäla förändring av antalet bostadsenheter

När det sker en förändring av antalet bostadsenheter på en fastighet som är inkopplade till kommunalt vatten och avlopp så är fastighetsägaren skyldig att anmäla detta. Enligt § 5.7 i VA-taxan ska fastighetsägaren betala en engångsavgift för tillkommande bostadsenhet eftersom det ger en förändring av VA-förhållandet.

Vad räknas som komplementbostadshus?

Med komplementbostadshus avses attefallshus, komplementbostad, kontor, ateljé, butik, gäststuga, sommarstuga med mera.

Så ska de nya VA-ledningarna kopplas

När du bygger vatten och avlopp till ett komplementbostadshus ska det kopplas till det befintliga VA-nätet för din fastighet, och efter punkten där vattenmätare är placerad i bostadshuset.

Avgifter

Avgiftens storlek varierar beroende på vilka vattentjänster (dricksvatten, spillvatten och dagvatten) som din fastighet har tillgång till. Även brukningsavgift tas ut enligt VA-taxan.

Under "Läs mer" nedan kan du läsa och ladda ner aktuell VA-taxa.

Bostadsenhetsavgifter enligt aktuell VA-taxa
Vatten/spillvatten 46 179 kr inkl. moms
Vatten/spillvatten/dagvatten 57 724 kr inkl. moms

Fakturering av anläggningsavgift

Nacka vatten och avfall fakturerar anläggningsavgiften i samband med slutbesked och enligt då gällande VA-taxa. Vi får fakturera anläggningsavgift för tillkommande lägenhet efter bygglovs startbesked.

Fyll i blanketten nedan och skicka in till oss om du vill ha anläggningsavgiften fakturerad i samband med ett utfärdat startbesked.

Blankett: Anmälan om vatten och avlopp för tillkommande lägenhet (PDF-dokument, 181 kB)

Läs mer:

Exempelskiss på anslutning Attefallshus. (PDF-dokument, 148 kB)

VA-taxa (PDF-dokument, 1 MB)

Sidan uppdaterades: