Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Om byggvatten och länshållningsvatten

Tänk på att ansöka om byggvatten i god tid ifall du behöver tillfälligt vatten när du bygger. Du kan också behöva ta ansvar för eventuella utsläpp genom länshållningsvatten som sker under bygget.

Byggvatten

Byggvatten är en tillfällig anslutning till vattennätet. När du har en tillfällig anslutning så mäts din förbrukning via en vattenmätare som du hyr av Nacka vatten och avfall.

Kom ihåg att ansöka om byggvatten i god tid innan ditt behov av den tillfälliga anslutningen uppstår. Använd blanketten nedan för att göra din ansökan:

Blankett för anmälan om byggvatten (PDF-dokument, 323 kB)

Länshållningsvatten

Länshållet vatten kan utgöras av till exempel regnvatten, inträngande grundvatten, spolvatten och liknande i samband med sprängning, borrning, schaktning, upplag av bergmassor och annan verksamhet i samband med större byggnationer.

Bortledning av länshållningsvatten till spill- eller dagvattensystem är förbjuden utan samråd med Nacka vatten och avfall.

Här kan du läsa mer om länshållningsvatten

Sidan uppdaterades: