Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Länshållningsvatten

Länshållet vatten kan utgöras av till exempel regnvatten, inträngande grundvatten, spolvatten och liknande i samband med sprängning, borrning, schaktning, upplag av bergmassor och annan verksamhet i samband med större byggnationer.

Länshållet vatten är tillfälligt vatten som förorenats. Utifrån vilket arbete som ska utföras och områdets förutsättningar kan länshållet vatten innehålla olika typer av föroreningar.

Anvisningarna i broschyren nedan gäller för hantering av länshållningsvatten i Nacka kommun.

Blankett anmälan Länshållningsvatten (PDF-dokument, 184 kB)

Viktigt att tänka på:

  • Ingen bortledning av länshållningsvatten till spill- eller dagvattensystem får ske utan samråd med Nacka vatten och avfall.
  • Var ute i god tid! Uppgifter ska lämnas till Nacka vatten och avfall senast fem veckor innan länshållningsvatten uppkommer.

Sidan uppdaterades: