Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Frischaktsavtal

När en ny anslutning ska anläggas till det kommunala vatten- och spillvattennätet behöver vi få fastighetsägarens påskrift för frischakt, ett så kallat frischaktsavtal.

Frischaktsavtalet innebär att vi får schakta och spränga 1–2 meter in på tomten i samband med utbyggnad av det kommunala vatten- och spillvattennätet. Ibland behövs dessa åtgärder för att förbindelsepunkten med servis och servisledningar ska kunna anläggas. Avtalet underlättar därför arbetet med att ansluta din fastighet till det kommunala VA-nätet.

Förbindelsepunkten är vanligen placerad 0,3 meter utanför tomtgräns.

Läs mer om förbindelsepunkten

ritning som visar frischaktsområde vid fastighet

Sidan uppdaterades: