Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Installera LTA

När det kommunala ledningsnätet för VA byggs ut i förnyelseområden kan det behövas ett LTA-system för att en fastighet ska kunna anslutas. På den här sidan hittar du information om vad du behöver tänka på när din fastighet behöver LTA.

Allmän information om LTA

Vissa fastigheter behöver en anordning för att pumpa bort spillvatten genom avloppsledningarna. Det gäller exempelvis när det inte går att få till ett självfall så att avloppsvattnet kan rinna obehindrat genom ledningarna och föras vidare till reningsverket. Vid sådana förhållanden används oftast ett så kallat LTA-system (lätt trycksatt avloppssystem). Systemet består av en brunn, backventil och larmenhet, tillsammans med en pump som du lånar av Nacka vatten och avfall.

LTA-installationen är en del av hela anslutningsprocessen till kommunalt vatten och avlopp.

Läs mer: Anslutningsprocessen steg för steg

Installation av LTA-anläggning

När ett LTA-system anlagts fram till förbindelsepunkten måste varje fastighet utrustas med en egen LTA-pumpenhet med backventil och larm. Backventilen monteras vid fastighetsgränsen och larmet monteras där det hörs väl i bostaden. Larmet ska inte placeras inte i tvättstuga, pannrum eller annat stängt utrymme. El måste dras fram till pumpen.

Skiss på LTA-anläggning (Bild, 554 kB)

Viktigt med placeringen av din LTA-anläggning

Tänk noga på var du placerar din LTA-anläggning. Placeringen bestäms i samråd med Nacka vatten och avfall, och för att bli godkänd måste LTA-anläggningen vara placerad så att den är lättillgänglig vid eventuella behov av underhåll eller reparation. Det krävs både god arbetsmiljö och att du som fastighetsägare följer alla krav och anvisningar från pumpleverantören om hur installationen ska göras för att anläggningen ska bli godkänd av Nacka vatten och avfall.

Du hittar mer information om LTA-installationer i Teknisk handbok vatten och avlopp (PDF-dokument, 970 kB).

Beställ ditt LTA-system i god tid

Kontakta Nacka vatten och avfall för att beställa LTA-systemet till din fastighet. Du behöver ha framförhållning och beställa i god tid. Det tar ungefär två veckor efter att beställningen är gjord innan LTA-systemet levereras till fastigheten.

Vänta med att återfylla innan besiktning är gjord

När du har anslutit dina ledningar till det allmänna ledningsnätet och installerat backventil måste du lämna gropen vid öppen så att Nacka vatten och avfall har gjort en besiktning av installationen. Vi besöker vanligen fastigheten inom en vecka från att du kontaktar oss för besiktning.

Installation av vattenmätare och LTA-pump

Alla delar i färdiganmälan måste vara utförda innan du kan boka tid för uppsättning av vattenmätare och installation av själva pumpen till din LTA-station. Använd blanketten för färdiganmälan som checklista så att du inte missar någon del.

När du skickat in din färdiganmälan återkommer vanligtvis inom en vecka för att boka in en tid för uppsättning.

Blankett färdiganmälan (PDF-dokument, 184 kB)

Boka en konsultation med oss

Är du osäker eller har frågor som rör placering, ledningsdragning eller annat som rör anslutningen till kommunalt VA? Då rekommenderar vi att du bokar in ett konsultationsmöte med oss på Nacka vatten och avfall. I anläggningsavgiften ingår en timme gratis konsultationstid.

Så sköter du om din LTA-anläggning

Som fastighetsägare ansvarar du för skötseln av din LTA-anläggning. Här kan du läsa mer om hur du ska hantera anläggningen.

Sidan uppdaterades: