Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Tömningsintervall

För att din avloppsanläggning ska fungera och inte förorena miljön i onödan måste slamavskiljare, sluten tank och minireningsverk tömmas regelbundet.

Hur ofta ska anläggningen tömmas?

Kommunens renhållningsordning reglerar hur ofta en avloppsanläggning ska tömmas. Vilka tömningsintervall som gäller för just din avloppsanläggning beror på typ av anläggning och om du är permanent- eller fritidsboende.

Tömningsintervallen för olika typer av enskilda avlopp framgår av tabellen:

Avloppsanläggning Permanentbostäder Fritidsbostäder
Slamavskiljare med anslutet wc Minst 2 ggr/år Minst 1 gång/år
Slamavskiljare med anslutet BDT-vatten Minst 1 gång/år Minst 1 gång vartannat år
Minireningsverk Enligt tillstånd eller tillverkarens anvisning Enligt tillstånd eller tillverkarens anvisning
Slutna tankar Töms vid behov Töms vid behov

Cija Tank utför tömningarna

Alla tömningar av enskilda avloppsanläggningar måste skötas av Nacka vatten och avfalls entreprenör Cija Tank. Som fastighetsägare ansvarar du för anläggningens funktion och underhåll samt att beställning av tömning görs hos kundservice för Nacka vatten och avfall i tid innan anläggningen blir överfylld.

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att entreprenören har rätt uppgifter om hur ofta anläggningen behöver tömmas. För att underlätta ska du uppge till entreprenören var på tomten din anläggning finns. Kontakta gärna kundservice för Nacka vatten och avfall och kontrollera att dina uppgifter stämmer.

Schemalagda tömningar

Schemalagda tömningar är en förutsättning för att avgifterna ska kunna hållas nere. Som fastighetsägare är du fortfarande ansvarig för att tömning verkligen sker.

Tömning på fastlandet

Alla slamavskiljare töms en gång per år utan att du behöver beställa tömning. De som även måste tömma en andra gång under året ansvarar för att beställa detta hos kundservice.

Tömning på öar

Schemalagd båttömning sker i juni och i oktober/november. Önskar du få din slamavskiljare tömd? Ta då kontakt med kundservice i god tid innan ordinarie båttömning. Tömningar som beställs utöver ordinarie båttömning görs till kundservice - notera att dessa sker till ett högre pris.

För tömning av sluten tank och minireningsverk måste du som fastighetsägare beställa tömning hos kundservice för Nacka vatten och avfall. Att samordna tömningen med den schemalagda blir mycket billigare än att buda en separat båttömning.

Beställning av tömning

Tömning av minireningsverk, slutna tankar och extra tömningar av slamavskiljare sker efter beställning. Tänk på att budad tömning av din avloppsanläggning sker inom fem arbetsdagar efter beställning. Om beställning görs en onsdag töms anläggningen senaste tisdagen följande vecka. Slamtömning sker normalt måndag-fredag klockan 7.00-16.00. Under den tiden måste din avloppsanläggning vara tillgänglig.

Schemaläggning av tömningar kan beställas och göras i samråd med kundservice för Nacka vatten och avfall.

Kundservice (e-post)

Kundservice (e-post)

Nacka vatten och avfall AB

08-718 90 00

Sidan uppdaterades: