Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Finansiering

Checkbelopp

Checkbelopp enligt vistelsetid och ålder utbetalas för varje elev som är folkbokförd i Nacka och vars placering är registrerad i Nacka24 senast den 10 i aktuell månad. Checkbeloppet utbetalas den 22 i varje månad.

Checkbelopp fritidshem 2024

Tabellen nedan anger checkbelopp med kronor per år. För fristående anordnare tillkommer momskompensation enligt gällande regler.

ÅRSKURS VÅRDNADSHAVARENS SYSSELSÄTTNING BELOPP
Förskoleklass Arbete/studier 45 788
Förskoleklass Föräldraledig/arbetslös 10 t/v 36 630
Årskurs 1-3 Arbete/studier 41 269
Årskurs 1-3 Föräldraledig/arbetslös 10 t/v 32 604

Öppen fritidsverksamhet

ÅRSKURS BELOPP
Årskurs 4–6 Öppen fritidsverksamhet skola,
per elev inskriven i skolans årskurs 4-6
1 414
Årskurs 4–6 Öppen fritidsverksamhet,
pedagogisk omsorg. årskurs 4-6
17 448

Checkbelopp fritidshem 2023

Tabellen nedan anger checkbelopp med kronor per år. För fristående anordnare tillkommer momskompensation enligt gällande regler.

ÅRSKURS VÅRDNADSHAVARENS SYSSELSÄTTNING BELOPP
Förskoleklass Arbete/studier 44 454
Förskoleklass Föräldraledig/arbetslös 10 t/v 35 563
Årskurs 1-3 Arbete/studier 40 067
Årskurs 1-3 Föräldraledig/arbetslös 10 t/v 31 654

Öppen fritidsverksamhet

ÅRSKURS BELOPP
Årskurs 4–6 Öppen fritidsverksamhet skola,
per elev inskriven i skolans årskurs 4-6
1 414
Årskurs 4–6 Öppen fritidsverksamhet,
pedagogisk omsorg. årskurs 4-6
17 448

Sidan uppdaterades: