Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Erbjudande om plats

17

Jag har erbjudit ett barn plats. Efter sju dagar ringer vårdnadshavaren och säger att de vill komma på besök innan de tar beslut om de vill ha platsen eller inte. Svarsdatumet går ut om tre dagar och jag har inte möjlighet att ta emot dem innan dess. Kan jag förlänga svarstiden på erbjudandet?


Svar:

Ja det kan du göra eftersom vårdnadshavaren hör av sig innan svarstiden har gått ut.

Förläng erbjudandet så att vårdnadshavaren kan komma på besök och hantera erbjudandet sedan som vanligt. Om vårdnadshavaren sedan inte skulle svara inom svarstiden tar du bort erbjudandet.

Klicka på länken nedan så kommer du till en sida med instruktionsfilmer för Nacka24, bland annat "Hantera erbjudande".

Länk till sidan med instruktionsfilmer

Fick du svar på din fråga?
9

Jag har erbjudit plats till ett barn vars vårdnadshavare  är skrivna på olika adresser. Det är bara den ena vårdnadshavare som har svarat inom svarstiden och svarsdatumet har passerat. Hur gör jag nu? 


Svar:

Om endast en har svarat så räknas det som att erbjudandet är obesvarat och ska tas bort. Anledningen till det är att när vårdnadshavarna är folkbokförda på olika adresser måste båda två svara.

Du kan inte själv ta bort erbjudandet i Nacka24 utan behöver ta kontakt med utbildningsenheten via e-post forskola@nacka.se som hjälper dig med det.

Fick du svar på din fråga?
9

Vårdnadshavaren har inte svarat på erbjudandet och nu har svarsdatumet passerat. Jag har inte gjort något i Nacka24 och nu ringer vårdnadshavaren och ber mig att förlänga svarsdatumet några dagar.  Hur gör jag?


Svar:

Tala om för vårdnadshavaren att eftersom de inte har svarat inom svarstiden så får de börja om och köa. Du ska omgående ta bort erbjudandet så att vårdnadshavaren kan börja om och köa.

Ett tips är att ha som vana att snarast tar bort erbjudanden där svarstiden har passerat. På det sättet är din kö hela tiden uppdaterad och du ger dessutom föräldrarna en chans att på nytt kunna ställa sig i din kö om de vill.

Klicka på länken nedan så kommer du till en sida med instruktionsfilmer för Nacka24, bland annat "Hantera erbjudande".

Länk till sidan med instruktionsfilmer

Fick du svar på din fråga?
7

Hur fungerar förtur efter föräldraledighet för ett nytt syskon när det äldre barnet byter förskola under vårdnadshavarens föräldraledighet?


Svar:

Det yngre barnets förtur efter föräldraledighet gäller till den förskola där det äldre barnet går. Om det äldre barnet byter förskola under vårdnadshavarens föräldraledighet kommer ingen förtursmarkering att visas i Nacka24 utan du måste själv bevaka förturen för det yngre barnet.

Observera att förturen börjar gälla från och med den dag som det äldre barnet börjar på din förskola. Du får inte skicka ut ett erbjudande om plats med avstegsorsak syskonförtur förrän det datum som det äldre barnet har påbörjat sin placering hos dig.

För att ett barn ska ha förtur efter föräldraledighet ska följande punkter vara uppfyllda:

  • Vårdnadshavaren har varit föräldraledig i samband med barns födelse.
  • Vårdnadshavaren återgår till sin sysselsättning i direkt samband med inskolningens slut.
  • Barnen är folkbokförda på samma adress.
  • Det yngre barnet har ingen placering i förskola eller pedagogisk omsorg.
Fick du svar på din fråga?
7

Jag ska erbjuda plats med start den 15 februari. Barnet som står på tur i min kö kommer då att ha fyllt sex år. Kan jag hoppa över barnet och erbjuda nästa barn istället?


Svar:

Nej, det kan du inte. Du ska erbjuda barnet plats enligt turordning.

Fick du svar på din fråga?
7

Jag kommer endast att ta in barn i maj månad det här året. Det barn som står först i kön önskar plats i augusti. Kan jag ringa till vårdnadshavaren och säga att det endast är maj som gäller i år så att hen kan ändra sitt önskade placeringsdatum för att de ska få en plats?


Svar:

Nej, du får inte erbjuda plats tidigare än det datum som vårdnadshavaren har skrivit som önskat placeringsdatum i Nacka24.

Fick du svar på din fråga?
6

Jag har erbjudit plats till ett barn vars vårdnadshavare är folkbokförda på olika adresser. Den ena vill ha platsen och den andra vill tacka nej. Vem av vårdnadshavarna är det som bestämmer om barnet ska börja eller inte?


Svar:

Vårdnadshavare som är folkbokförda på olika adresser måste vara överens om att barnet ska börja. Är vårdnadshavarna oense får du inte ta emot barnet i din verksamhet. Be vårdnadshavaren kontakta utbildningsenheten som får handlägga ärendet.

Fick du svar på din fråga?
4

Jag ska skicka ut erbjudande och ser att barnet som är på tur har en adress som inte ligger i Nacka. Hur gör jag nu?


Svar:

Du skickar ett erbjudande enligt köreglerna men du behöver även kontakta familjen och informera dem om att barnet måste vara folkbokfört i Nacka den dagen som barnet börjar på förskolan.

Om familjen redan nu vet att datum för inflyttning har skjutits framåt ska de ändra datum för när de önskar plats.

Om vårdnadshavaren ändå väljer att barnet ska börja på förskolan innan folkbokföringsdatumet, så behöver förskolan ansöka om interkommunal ersättning hos barnets hemkommun.

Fick du svar på din fråga?
4

Min förskola har lediga platser men det finns inga barn i min kö som önskar plats just nu. Finns det föräldrar som behöver plats snabbt och hur får jag kontakt med dem?


Svar:

Börja med att gå igenom din kö för att se att ingen önskar plats just nu. Mejla till forskola@nacka.se så ordnar vi så att din förskola får markeringen Plats direkt på Jämföraren. Observera att markeringen Plats Direkt innebär att du ska vara beredd att ta emot barn med kort varsel.

För att hålla Jämföraren uppdaterad är det viktigt att du hör av dig till kundvalssamordningen när den lediga platsen är tillsatt!

Fick du svar på din fråga?

Sidan uppdaterades: