Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Frågor kring kontrakt, fakturor och avgifter

11

Vårdnadshavare är föräldraledig men tar inte ut någon föräldrapenning. Vad gäller då för grund till placering?


Svar:

Det spelar ingen roll om vårdnadshavaren tar ut ersättning eller inte. Om vårdnadshavaren är ledig enligt föräldraledighetslagen så har det äldre barnet rätt till placering utifrån sysselsättningen "Föräldraledig" och får gå 25 timmar per vecka (förskola) respektive 10 timmar per vecka på fritidshem.

Fick du svar på din fråga?
10

En vårdnadshavare säger att på deras faktura står det att de betalar för 40 timmar men barnet går bara 25 timmar. Vad kan ha hänt och vad gör jag nu?


Svar:

Det kan bero på flera olika saker:

 1. Vårdnadshavaren har inte ändrat sina timmar i Nacka24.
  Informera om att hen måste logga in i e-tjänsten och begära ändrad vistelsetid.
 2. Du har inte godkänt ändringen som vårdnadshavaren har gjort. Gör det omgående, du hittar ändringen i fliken "Godkänna" och under rubriken "Grund för placering".
 3. Du har godkänt ändringen men missat att ändra kontraktstiden till den vistelsetid (snittid) som vårdnadshavare har önskat. Du kan inte rätta detta själv, kontakta utbildningsenheten via e-post forskola@nacka.se omgående så hjälper de dig.

Klicka på länken nedan så kommer du till en sida med instruktionsfilmer för Nacka24, bland annat "Godkänna ändrad vistelsetid".

Länk till sidan med instruktionsfilmer

Fick du svar på din fråga?
10

En vårdnadshavare har tackat ja till plats hos mig men ringer sedan och ångrar sig, de vill inte börja nu utan tänker vara föräldralediga ett halvår till. Vad är det som gäller? 


Svar:

Vårdnadshavaren får säga upp platsen och börja om och köa. Uppsägningstiden är 30 dagar från det att vårdnadshavaren ansökt om uppsägning i Nacka24.

Fick du svar på din fråga?
9

En vårdnadshavare har tackat ja till plats men säger att de ska åka bort på semester i samband med inskolningen och vill därför börja några veckor senare. Vad svarar du?


Svar:

En placering kan inte börja med semester eller ledighet. Antingen börjar barnet på erbjudet datum (barnet ska alltså fysiskt vara på plats) eller så får vårdnadshavaren säga upp platsen och börja om att köa.

Fick du svar på din fråga?
8

En vårdnadshavare som nyss fått ett barn till har meddelat att hen ska studera under sin föräldraledighet. Jag har fått intyg om att hen är inskriven på universitetet och att studierna pågår. Vad ska jag göra med intygen?


Svar:

Du ska spara intygen i två år. Utbildningsenheten kan göra vissa efterkontroller och då behöver du kunna intyga varför du har godkänt att vårdnadshavaren har mer tid för sitt barn i verksamheten.

Fick du svar på din fråga?
7

En vårdnadshavare har tackat ja till plats men säger att de ska åka bort på semester i samband med inskolningen och vill därför börja några veckor senare. Vad ska jag svara ?           


Svar:

Grundprincipen är att en placering inte kan börja med semester eller ledighet.

Dina alternativen ser lite olika ut beroende på hur kösituationen är på förskolan. Om det finns något barn i kön som påverkas av det nya startdatumet så finns två alternativ:

 1. Barnet börjar barnet på erbjudet datum, det vill säga är fysiskt på plats på förskolan.
 2. Vårdnadshavaren säger upp platsen (30 dagars uppsägningstid) och börjar om att köa.

Om det inte finns barn i kön som påverkas av att startdatumet ändras till ett senare datum har du möjlighet att flytta fram startdatum för barnet. Observera att du i så fall måste ändra startdatum i Nacka24 och att du får checkbelopp från det nya startdatumet.

Fick du svar på din fråga?
5

En vårdnadshavare begär ändrad vistelsetid i Nacka24 och jag ska godkänna det. Jag undrar hur lång tid i förväg som de måste ansöka om ändrad vistelsetid? Och gäller samma regler när de går upp i tid som när de går ner i tid?


Svar:

Ändring av vistelsetid ska göras 30 dagar i förväg, oavsett om de går upp eller ner i tid.

Det finns ett undantag: Arbetslösa är undantagna från 30-dagarsregeln. En arbetslös vårdnadshavare ska snarast ändra vistelsetid både när hen blivit arbetslös och när hen återgår till förvärvsarbete eller studier.

Fick du svar på din fråga?
-1

Jag ser på checkbeloppslistan att jag inte fått ersättning för ett barn eftersom barnet inte är folkbokfört i Nacka. Varför blir det så och vad kan jag göra?


Svar:

För att ha rätt till förskolecheck ska familjen vara folkbokförd i Nacka. Verksamhetssystemet stoppar därför checkutbetalning om barnet är folkbokfört i annan kommun.

Du behöver kontakta den kommun där barnet är folkbokfört och begära interkommunal ersättning.

Fick du svar på din fråga?
-1

En familj på min förskola har kontaktat mig och tycker att de betalar för hög avgift. Vad ska jag informera dem om?


Svar:

Avgiften beräknas utifrån vistelsetid, inkomst och eventuell syskonrabatt. Om de har fel avgift kan det bero på att de har registrerat fel vistelsetid och/eller fel inkomst i e-tjänsten. Be föräldrarna kolla upp vad de har för uppgifter inlagda i e-tjänsten.

Fick du svar på din fråga?
-2

Kan en vårdnadshavare bli avgiftsbefriad om ett barn har varit sjukt och borta från verksamheten mer än 30 dagar?


Svar:

Ja ett barn som är frånvarande på grund av sjukdom blir avgiftsbefriade efter en sammanhängande sjukfrånvaro som överstiger 30 dagar. Läkarintyg krävs från den åttonde dagen. Den dag som anmälan gjorts till Försäkringskassan räknas som första sjukdag eller första sjukdag enligt sjukintyget. Reducering av avgift görs för varje sjukdag som följer efter 30 dagars sammanhängande sjukfrånvaro.

Fick du svar på din fråga?
-4

Ett barn ska iväg på en resa och blir borta fem månader, vårdnadshavarna undrar hur de ska göra för att få ha kvar platsen?


Svar:

Enligt Nackas riktlinjer får ett barn vara borta som längst tre månader, därefter ska placeringen avslutas.

Vårdnadshavaren ska säga upp platsen hos dig och ställa sig i kö igen om de vill komma tillbaka igen.

Fick du svar på din fråga?
-12

Jag har erbjudit plats till ett barn som ska börja om två månader. Vårdnadshavarna har accepterat platsen men jag lyckas inte placera barnet i systemet. Vad kan det bero på och hur gör jag?


Svar:

Det kan bero på olika saker:

 1. Vårdnadshavarna har inte sagt upp platsen hos nuvarande anordnare. Be dem att omgående göra detta i e-tjänsten Nacka24.
 2. Anordnaren som barnet lämnar har inte avslutat placeringen i Nacka24. Så länge detta inte är gjort kan du inte placera barnet. Kontakta anordnaren och påminn om att placeringen måste avslutas.

Tips! Tänk på att själv alltid administrera ändringar och uppsägningar omgående, så att ingen annan behöver vänta på dig.

Fick du svar på din fråga?

Sidan uppdaterades: