Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
10

Ett barn vars vårdnadshavare är föräldraledig eller arbetssökande har ju rätt till 10 timmars vistelse på fritids, utöver skoltiden. Men vad gäller på skolloven när barnen är lediga från skolan? Hur många timmar har barnet rätt att vara på fritids då?


Svar:

Under loven har barnet rätt till högst 10 timmar per vecka på fritidshemmet.

Fick du svar på din fråga?
9

Vad gäller för uppsägningstid för fritids när en elev byter skola?


Svar:

När en elev byter skola under pågående termin krävs ingen uppsägningstid för fritidshemsplatsen.

När du godkänner en uppsägning av fritidshem under pågående termin ska du kontrollera om elevens skolplacering (på din skola) har ett avslutningsdatum. I så fall lägger du in samma avslutningsdatum på fritidshemsplaceringen.

Fick du svar på din fråga?
5

Vi har några fritidselever som slutar årskurs 3 i år och som behöver fritids under juli. Vi har skrivit särskilt kontrakt för placeringen i juli. Ska vi skicka in kontrakten eller behålla dem på skolan?


Svar:

Kontraktet sparas av skolan och behöver inte skickas till utbildningsenheten.

Glöm inte att uppdatera elevens slutdatum i Nacka24 snarast möjligt eller senast den 15 juni!

Fick du svar på din fråga?
5

Ett barn har fått skolplacering på min skola och ansöker nu om plats på fritidshemmet. Hur länge måste barnet köa innan hen får en plats?


Svar:

Fritidshemmen har ingen egentlig kö. Alla elever, som har rätt till plats, ska snarast erbjudas plats utifrån vårdnadshavarnas önskemål.

Fick du svar på din fråga?

Sidan uppdaterades: