Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Med start cirka kl.19 idag, den 24 januari, genomför vi en planerad uppdatering av nacka.se. Uppdateringen kan innebära begränsad tillgänglighet till nacka.se under en kortare tid.

November

Våga Visas årsrapport – inga observationer under pandemin

Årsrapporten redogör för verksamheten läsåret 2020-2021 inom utvärderingssamarbetet Våga Visa, som utgår från barn- och elevperspektivet och syftar till ökad måluppfyllelse i förskola och skola.

Våga Visa är ett utvärderingssamarbete mellan Nacka, Danderyd, Sollentuna och Upplands Väsby kommun. Samarbetet består dels av en årlig enkät till elever och föräldrar, dels av observationer i förskola och skola.

Observationer

Den del av Våga Visa-samarbetet som avser observationer i förskola och skola har under 2020-2021 behövt ställas in, eftersom verksamhetsbesök inte har varit möjliga under pandemin. Totalt finns 43 observatörer i nätverket, men det finns behov av att rekrytera fler observatörer med sikte på att kunna starta upp observationerna igen till vårterminen 2022.

Enkät till elever och vårdnadshavare

Det andra benet inom Våga Visa, den årliga enkäten till elever och vårdnadshavare genomfördes som vanligt. Bytet av leverantör för enkäten medförde att alla administrativa system bakom enkäten behövde byggas upp på nytt, vilket innebar också mer arbete för kommunernas samordnare.

Under läsåret har också en översyn av enkätfrågorna för förskola, grund- och gymnasiesärskola inför 2022 års enkät genomförts i syfte att anpassa enkäterna ytterligare till respektive skolforms läroplan.

Vad planeras till nästa läsår?

Observationer

  • Inför nystarten med observationer efter pandemin behöver kommunerna rekrytera nya observatörer och utbilda dem i Våga Visa-metoden.
  • Bedömningsgrunderna för observationer i särskolan behöver ses över.
  • Arbetssätten i samband med en observation kan effektiviseras genom att digitalisera vissa typer av möten.

Enkäten

Till kommande läsår finns det ett behov av ytterligare utvecklingsarbete från leverantörens sida kring systemen bakom enkäten.

Vill du bli observatör?

Att vara observatör är roligt och utvecklande! Många observatörer säger att det är den bästa kompetensutveckling en kan få. Intrycken från observationerna och det kollegiala utbytet bidrar till din personliga utveckling och erfarenheterna kan dessutom spridas vidare till kollegorna på din egen förskola eller skola. För att blir observatör behöver du vara behörig och legitimerad i din profession. Är du intresserad? Läs mer på webben www.nacka.se/vaga-visa

Länk till Våga Visas årsrapport 2020/21

Sidan uppdaterades: