Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Skolvalswebben

Fakta om skolvalet

Några datum kring skolvalet

 • Skolvalsperioden pågår den 15 februari -8 mars 2022.
 • Besked om skolplacering visas i e-tjänsten under slutet av mars.

Förberedelser för skolor

Denna kalender kommer att fyllas på under hösten 2022.

DATUM AKTIVITET
31 januari 2022 Sista dag att uppdatera informationstext och kontaktuppgifter för Jämföraren.
Uppdateringen görs i Nacka24/Utbud.

Fakta kring skolvalet

Vilka ska göra skolval under skolvalsperioden?

De som är måsteväljare – det vill säga:

 • Barn som ska börja på förskoleklass (födda 2016).
 • Elever som går sista årskursen på nuvarande skola.
 • De som flyttar till Nacka till höstterminen 2022.
 • Elever som vill byta skola till höstterminen 2022.

Vilka ska inte göra skolval under skolvalsperioden?

 • Elever som idag går i årskurs 6 i Järla skolas musikklass.

Vilka ska avstå ifrån skolval?

Om något av de fyra punkterna nedan stämmer in på barnet ska vårdnadshavare avstå ifrån skolval.

 • Om barnet kommer att flytta från Nacka kommun,
 • Om vårdnadshavaren fått bekräftat att eleven har en skolplacering på en skola utanför Nacka.
 • Om vårdnadshavaren fått ett beslut om mottagande i särskola,
 • Om vårdnadshavaren fått ett beslut om uppskjuten skolplikt (det vill säga att barnet ska gå kvar ett år på förskolan).

Vårdnadshavare som vill avstå från att göra ett skolval loggar in i Mitt Skolval och väljer Avstå skolplacering samt förtydligar varför de avstår skolvalet.

Vad omfattar skolvalet?

Vårdnadshavarna väljer endast skola, samt fritidshem för förskoleklass och grundskola årskurs 1-3. De skolor som vill samla in övriga uppgifter såsom modersmål, språkval, inriktning, önskemål om profilklass etc. gör det själva i efterhand.

Rutiner kring skolvalet

 • Elever som vill börja förskoleklass ett år tidigare
  Vårdnadshavare ska inte göra ett skolval under skolvalsperioden.
  Rektor avgör genom delegationsbeslut om skolan har plats för eleven.
 • Elever med sekretessmarkering
  Utbildningsenheten har hand om skolvalet för dessa elever.
  Hänvisa personer med sekretessmarkering till utbildningsenheten.
 • Administration i Nacka24
  Utbildningsenheten sköter administrationen i Nacka24 för både fristående och kommunala skolor under skolvalsperioden.

Antagningsunderlag

De fristående skolorna, Järla musikklasser samt Eklidens idrottsklasser skickar in listor med antagna elever till utbildningsenheten. Vi återkommer med sista datum för att skicka in listorna!

Information från utbildningsenheten

Till vårdnadshavare

 • Nacka kommuns webbsida – från vecka 42
 • Information hem i brevlådan till måsteväljarna – vecka 6-7
 • Annons i Nacka-Värmdö-Posten – vecka 8
 • Besked om plats kommer preliminärt att finnas tillgängligt i e-tjänsten i slutet av mars. Exakt datum meddelas senare.

Till skolor

Ett informationsmejl skickas från utbildningsenheten i oktober.
Därefter sker all allmänt hållen information via skolvalswebben.

Alla som arbetar med skolvalet behöver följa nyheterna på skolvalswebben!

Sidan uppdaterades: