Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Skolvalswebben

Frågor & svar om skolvalet

Här har vi samlat de vanligaste frågorna om skolvalet. Hittar du inte svaret på din fråga är du välkommen att skicka in frågan. Frågan är anonym så glöm inte att ange namn och e-postadress om du vill ha ett svar från oss.
25

Vilka är det som kallas "måsteväljare" och varför?


Svar:

"Måsteväljare" är barn och elever som måste välja skola under skolvalsperioden eftersom de är eller kommer att vara skolpliktiga nästa läsår och saknar skolplacering till nästa läsår.

Måsteväljarna tillhör någon av grupperna nedan:

 • De ska börja i förskoleklass till nästa läsår.
 • De går idag i en skola som inte erbjuder nästa årskurs.
 • De kommer att bli folkbokförda i Nacka innan skolstart eller i nära anslutning till terminsstart.
Fick du svar på din fråga?
24

Hur gör en vårdnadshavare som vill ändra sitt skolval under skolvalsperioden?


Svar:

 1. Logga in i e-tjänsten Mitt Skolval.
 2. På bilden Aktuella ansökningar visas de skolor som valts.
  Längst ner på sidan finns knappen "Dra tillbaka ansökan" och "Ändra ansökan".
 3. Vårdnadshavaren klickar på den knapp som bäst passar in på det hen vill göra på sidan.
 4. Klicka på "Bekräfta" när åtgärden är klar.
 5. Observera att den andra vårdnadshavaren måste därefter logga in och bekräfta valet/åtgärden. Ändring och bekräftelse måste vara gjorda i e-tjänsten senast den sista dagen i skolvalet.
Fick du svar på din fråga?
23

Jag har fått en fråga från vårdnadshavare som vill att deras femåring ska börja i förskoleklass till nästa läsår. Vad ska jag svara vårdnadshavaren?


Svar:

Ansökan kommunal skola

Vårdnadshavaren kan ansöka om att barnet ska få börja förskoleklass ett år tidigare, det vill säga det år barnet fyller fem år. Barnet får skolplacering i mån av plats efter att barnen i skolpliktig ålder har placerats.

Datum för sista ansökningsdag meddelas senare.

Efter bytesrundan i maj kan utbildningsenheten avgöra om det finns ledig plats på den skola som vårdnadshavaren har valt. Om det finns en ledig plats kontaktar utbildningsenheten skolan och rektor på skolan fattar beslut om barnet får börja. Utbildningsenheten registrerar i så fall eleven i Nacka24 och besked om plats lämnas till vårdnadshavaren via e-tjänsten.

Ansökan fristående skola

Fristående skolor har egna köer och antagningsregler. Förutom att vårdnadshavaren anger den fristående skolan som ett av sina alternativ i e-tjänsten behöver barnet även vara anmält till den fristående skolans egen kö. Rektor på den fristående skolan avgör om barnet får plats.

Länk till sida med information om hur vårdnadshavaren gör valet

Fick du svar på din fråga?
22

När kan vårdnadshavarna välja skola?


Svar:

Skolvalsperioden inför hösten 2024 börjar den 17 januari och avslutas den 6 februari 2024.

Besked om placering visas på vårdnadshavarens sida i e-tjänsten den 7 mars.

Fick du svar på din fråga?
6

Får de som är så kallade måsteväljare någon påminnelse under skolvalsperioden?


Svar:

Ja, utbildningsenheten skickar påminnelser under skolvalsperioden för att påminna dem som ännu inte gjort sitt skolval.

Fick du svar på din fråga?
6

En vårdnadshavare med sekretessmarkering vill börja på min skola. Hur gör vårdnadshavare med sekretessmarkering sitt skolval?


Svar:

Personer med sekretessmarkering kan inte göra skolval på webben utan det finns en manuell rutin på papper för dessa elever.

De familjer med sekretessmarkering som utbildningsenheten redan har kontakt med får information och ansökningsblanketter hemskickade om deras barn är så kallade måsteväljare till nästa skolval.

Om det är en familj med sekretessmarkering som är ny i Nacka ber du vårdnadshavaren att kontakta utbildningsenheten på telefon 08-718 80 00 eller mejla på utbildningsenheten@nacka.se .

Fick du svar på din fråga?
-2

Det ringer vårdnadshavare som är oroliga om de fått plats på fritidshem. Ser de inte det på sin sida i e-tjänsten Mitt Skolval?


Svar:

Skolvalet i Mitt Skolval avser endast skolplacering. När vårdnadshavaren fått besked om skolplacering ska de logga in i Nacka24 och ansöka om plats på fritidshem.

Det är dock viktigt att informera föräldrarna att det inte är någon kö till fritidshem. Alla barn i förskoleklass och årskurs 1–3 har även plats på fritidshemmet på den valda skolan - under förutsättning

 • att barnet är folkbokfört i Nacka och
 • att barnets vårdnadshavare arbetar, studerar, är föräldralediga eller arbetssökande.
Fick du svar på din fråga?
-13

Hur får skolan reda på att en vårdnadshavare har önskemål om till exempel profilklass för sitt barn?


Svar:

Skolvalet via e-tjänsten avser endast val av skola - inte profil eller inriktning.

De skolor som vill få in andra uppgifter - till exempel modersmål, språkval och eventuellt önskemål om profilklass - samlar själva in det i efterhand.

Fick du svar på din fråga?

Sidan uppdaterades: