Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Varning för blufföretag. Det har kommit till vår kännedom att ett företag som påstår sig samarbeta med Nacka kommun ringer runt till Nackabor och erbjuder sig att göra ventilationskontroller och filma ledningar i villor. Vi vill understryka att kommunen inte har något sådant samarbete eller utför liknande arbete.

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Frågor & svar om skolvalet

Här har vi samlat de vanligaste frågorna om skolvalet. Hittar du inte svaret på din fråga är du välkommen att skicka in frågan. Frågan är anonym så glöm inte att ange namn och e-postadress om du vill ha ett svar från oss.
13

Vilka är det som kallas "måsteväljare" och varför?


Svar:

Måsteväljare är elever som måste välja skola under skolvalsperioden.
De måste välja skola eftersom de tillhör någon av grupperna nedan:

 • De ska börja i förskoleklass till nästa läsår.
 • De går idag i en skola som inte erbjuder nästa årskurs.
 • De kommer att bli folkbokförda i Nacka innan skolstart eller i nära anslutning till terminsstart.
Fick du svar på din fråga?
12

När kan vårdnadshavarna välja skola?


Svar:

Skolvalsperioden inför hösten 2021 börjar den 12 januari och avslutas den 1 februari 2021.

Besked om placering visas på vårdnadshavarens sida i e-tjänsten Nacka24 den 10 mars.

Fick du svar på din fråga?
10

Hur gör en vårdnadshavare som vill ändra sitt skolval under skolvalsperioden?


Svar:

 1. Den vårdnadshavare som gjorde skolvalet loggar in på e-tjänsten Nacka24.
 2. Gå till sidan ”Mina ärenden”
 3. Klicka på knappen ”Ta bort genomfört skolval”.
 4. Nu är länken på startsidan återaktiverad.
 5. Gör ett nytt skolval.
Fick du svar på din fråga?
7

Jag har fått en fråga från vårdnadshavare som vill att deras femåring ska börja i förskoleklass till nästa läsår. Vad ska jag svara vårdnadshavaren?


Svar:

Ansökan kommunal skola

Vårdnadshavare har möjlighet att ansöka om plats för femåring i kommunal skola under skolvalsperioden - 12 januari-1 februari 2021.

De skolpliktiga eleverna får besked om plats den 10 mars. Först då kan utbildningsenheten avgöra om det finns ledig plats på den skola som vårdnadshavaren har valt. Om det finns en ledig plats kontaktar utbildningsenheten skolan och rektor på skolan fattar beslut om barnet får börja. Utbildningsenheten registrerar i så fall eleven i Nacka24 och besked om plats lämnas till vårdnadshavaren via e-tjänsten.

Ansökan fristående skola

Fristående skolor har egna köer och antagningsregler. Förutom att vårdnadshavaren anger den fristående skolan som ett av sina alternativ i e-tjänsten behöver barnet även vara anmält till den fristående skolans egen kö. Rektor på den fristående skolan avgör om barnet får plats.

Länk till sida med information om hur vårdnadshavaren gör valet

Fick du svar på din fråga?
0

Får de som är så kallade måsteväljare någon påminnelse under skolvalsperioden?


Svar:

Ja, utbildningsenheten skickar två påminnelser under skolvalsperioden för att påminna dem som ännu inte gjort sitt skolval. Påminnelsen skickas med e-post och SMS.

Fick du svar på din fråga?
-1

En vårdnadshavare med sekretessmarkering vill börja på min skola. Hur gör vårdnadshavare med sekretessmarkering sitt skolval?


Svar:

Personer med sekretessmarkering kan inte göra skolval på webben utan de ska istället kontakta utbildningsenheten som har en manuell rutin för dessa elever.

Informera vårdnadshavaren att ringa utbildningsenheten på telefon 08-718 80 00 eller mejla på utbildningsenheten@nacka.se .

Fick du svar på din fråga?
-6

Det ringer vårdnadshavare som undrar om de valt fritidshem. Ser de inte det på sin sida i e-tjänsten Nacka24?


Svar:

De allra flesta väljer fritidshem i samband med skolvalet. När besked om skolplacering skickas ut stängs skolvalsärendet och vårdnadshavaren kan inte själv se om de valde fritidshem samtidigt som de valde skola.

För att undvika att alltför många vårdnadshavare behöver känna sig osäkra har vi lagt ut texten nedan på startsidan av Nacka24.

Alla barn i förskoleklass och årskurs 1-3 har även fått plats på fritidshemmet på den valda skolan. Detta under förutsättning att

 • Barnet är folkbokfört i Nacka
 • Barnets vårdnadshavare arbetar, studerar, är föräldralediga eller arbetssökande.
Fick du svar på din fråga?
-9

Hur får skolan reda på att en vårdnadshavare har önskemål om till exempel profilklass för sitt barn?


Svar:

Skolvalet via e-tjänsten Nacka24 avser endast val av skola - inte profil eller inriktning.

De skolor som vill få in andra uppgifter - till exempel modersmål, språkval och eventuellt önskemål om profilklass - samlar själva in det i efterhand.

Fick du svar på din fråga?

Sidan uppdaterades: