Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Skolvalswebben

Ansökan om att börja förskoleklass som femåring

Vårdnadshavare har möjlighet att ansöka om plats för femåring fram till och med den 5 maj. Besked om plats meddelas den 26 maj. Ansökningar som inkommer senare avslås.

Ansökningar som avser barn födda 2017 kommer dock inte att vara med i urvalsprocessen tillsammans med de skolpliktiga eleverna efter skolvalsperioden.

Manualer

Manualer för vårdnadshavare

Manualerna nedan är tänkta att användas då Kundserviceenheten eller personal på bibliotek behöver guida vårdnadshavare i e-tjänsten Mitt Skolval.

Manualer Mitt Skolval

Sidan uppdaterades: