Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

FAQ-Rapporteringsrutiner

26

Beställda tider är inte samma i combine som i Phoniro?


Svar:

I Pulsen combine är beställningen alltid summerad för 30 dagar. I Phoniro är det beräknat på faktiskt antal dagar i månaden.

Fick du svar på din fråga?
20

Måste vi anordnare arbeta i både Pulsen combine och Phoniro?


Svar:

Ja, beställningar måste bekräftas och planeras av anordnaren. Det är först när detta gjorts som informationen går över till Phoniro. Även avbeställningar behöver bekräftas i Combine.

Det är också i Pulsen combine anordnaren går in och tar ut det fakturaunderlag som ska bifogas till samlingsfakturan som anordnaren skickar till kommunen.

Fick du svar på din fråga?
0

Mitt företag är auktoriserat i andra kundval än hemtjänst, avlösning och ledsagning. Hur ska insatserna i de andra kundvalen återrapporteras?


Svar:

För insatserna boendestöd samt ledsagarservice och avlösarservice enligt LSS ska anordnare använda Linnea-listorna för tidrapportering.

Det är alltså enbart inom kundvalet för hemtjänst, avlösning och ledsagning som mobil återrapportering görs.

Fick du svar på din fråga?

Sidan uppdaterades: