Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Regler och rutiner

I villkoren för att vara godkänd anordnare av hemtjänst, ledsagning och avlösning står det under punkt 12 att anordnaren ska följa kommunens regler och rutiner för mobil återrapportering.

Regler för mobil återrapportering (PDF-dokument, 384 kB)

Datum för ersättningskörningar

Nacka kommun granskar de tider som har inrapporterats innan ersättningskörningen görs. Efter det kan anordnaren ta ut fakturaunderlaget från Pulsen combine och skicka sin samlingsfaktura till kommunen. Spärrdatum och möjligt datum att ta ut fakturaunderlag från Pulsen Combine under 2022 och 2023:

Spärrdatum, sista datum för anordnare att godkänna föregående månads arbetspass

Möjligt datum att ta ut fakturaunderlag från Combine
5 december 2022

9 december 2022

4 januari 2023 11 januari 2023
3 februari 2023 8 februari 2023
3 mars 2023 8 mars 2023
5 april 2023 12 apri 2023
4 maj 2023 10 maj 2023
5 juni 2023 9 juni 2023
5 juli 2023 9 augusti 2023
3 augusti 2023 9 augusti 2023
5 september 2023 11 september 2023
4 oktober 2023 10 oktober 2023
3 november 2023  8 november 2023
5 december 2023 11 december 2023

Sidan uppdaterades: