Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Regler och rutiner

I villkoren för att vara godkänd anordnare av hemtjänst, ledsagning och avlösning står det under punkt 12 att anordnaren ska följa kommunens regler och rutiner för mobil återrapportering.

Regler för mobil återrapportering (PDF-dokument, 459 kB)

Datum för ersättningskörningar

Nacka kommun granskar de tider som har inrapporterats innan ersättningskörningen görs. Efter det kan anordnaren ta ut fakturaunderlaget från Pulsen combine och skicka sin samlingsfaktura till kommunen. Spärrdatum och möjligt datum att ta ut fakturaunderlag från Pulsen Combine under 2020:

Spärrdatum, sista datum för anordnare att godkänna föregående månads arbetspass

Möjligt datum att ta ut fakturaunderlag från Combine
3 september 8 september 2021
5 oktober 2021 11 oktober 2021
3 november 2021 9 november 2021
3 december 2021 8 december 2021

Sidan uppdaterades: