Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Reviderade specifika auktorisationsvillkor

I samband med omvärldsförändringar, som till exempel nya lagkrav, har de specifika auktorisationsvillkoren för arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning reviderats i syfte att anpassa, förbättra och tydliggöra en god styrning.

I de specifika auktorisationsvillkoren har följande förändringar gjorts:

  • Gemensam struktur, terminologi, och textdelar för de insatser som är gemensamma och lika för båda kundvalen.
  • Revidering med anledning av att Nacka kommuns mål har ersatts av de nya övergripande målen.
  • Förtydliganden avseende kompetenskrav för insatserna ”förstärkt jobbpeng” och ”språk- och arbetsintroduktion”.
  • Revidering avseende GDPR, (Dataskyddsförordning, EU 2016/679, och Dataskyddslag), nya lagkrav avseende personuppgiftsbehandling.
  • Vissa språkliga revideringar.

Specifikt för vuxenutbildningen är att:

  • en elev som läser inom Nackas kommunala vuxenutbildning ska ha tillgång till en behörig studie- och yrkesvägledare hos sin jobb- och utbildningsexpert.
  • begreppet F-komplettering har tagits bort och rutinen för prövning är uppdaterad. En elev som fått betyget F ska ha möjlighet att inom fem veckor efter avslutad kurs genomföra en prövning hos den jobb- och utbildningsexpert där eleven läst kursen.
  • anordnare ska ange kontaktuppgifter till rektor, studie- och yrkesvägledare samt administrativt ansvarig.

Här kan du läsa de specifika auktorisationsvillkoren för arbetsmarknadsinsatser. (PDF-dokument, 258 kB)

Här kan du läsa de specifika auktorisationsvillkoren för vuxenutbildningen. (PDF-dokument, 252 kB)

Sidan uppdaterades: