Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Reviderade specifika auktorisationsvillkor

I samband med omvärldsförändringar, som till exempel nya lagkrav, har de specifika auktorisationsvillkoren för arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning reviderats i syfte att anpassa, förbättra och tydliggöra en god styrning.

I de specifika auktorisationsvillkoren har följande förändringar gjorts:

  • Gemensam struktur, terminologi, och textdelar för de insatser som är gemensamma och lika för båda kundvalen.
  • Revidering med anledning av att Nacka kommuns mål har ersatts av de nya övergripande målen.
  • Förtydliganden avseende kompetenskrav för insatserna ”förstärkt jobbpeng” och ”språk- och arbetsintroduktion”.
  • Revidering avseende GDPR, (Dataskyddsförordning, EU 2016/679, och Dataskyddslag), nya lagkrav avseende personuppgiftsbehandling.
  • Vissa språkliga revideringar.

Specifikt för vuxenutbildningen är att:

  • en elev som läser inom Nackas kommunala vuxenutbildning ska ha tillgång till en behörig studie- och yrkesvägledare hos sin jobb- och utbildningsexpert.
  • begreppet F-komplettering har tagits bort och rutinen för prövning är uppdaterad. En elev som fått betyget F ska ha möjlighet att inom fem veckor efter avslutad kurs genomföra en prövning hos den jobb- och utbildningsexpert där eleven läst kursen.
  • anordnare ska ange kontaktuppgifter till rektor, studie- och yrkesvägledare samt administrativt ansvarig.

Här kan du läsa de specifika auktorisationsvillkoren för arbetsmarknadsinsatser. (PDF-dokument, 258 kB)

Här kan du läsa de specifika auktorisationsvillkoren för vuxenutbildningen. (PDF-dokument, 252 kB)

Sidan uppdaterades: