Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Uppdatering av bygglovenhetens e-tjänster. 25 maj klockan 11.30 till och med 30 maj går det inte att använda bygglovenhetens e-tjänster på grund av en uppdatering.

Kulturstöd och stipendier

Sök projektstöd för att utveckla kulturskolan för funktionsvarierade barn och unga

Syftet med stödet är att utveckla ett anpassat och attraktivt utbud för barn och unga med funktionsvariationer.

Vem får söka?
Projektstöd kan endast sökas av anordnare inom kommunens kundval kulturskola samt
anordnare som har tecknat avtal med kulturnämnden gällande kulturskoleverksamhet.

Hur definieras målgruppen?
Barn och unga från 7–19 år, som har funktionsvariationer som förutsätter särskilt stöd för att de ska kunna delta i verksamheten. Unga från 20–24 år som är, eller har varit, inskrivna i särskola ingår också i målgruppen.

Vad kan man få stöd för?
Stödet ska bidra till goda förutsättningar för eget skapande inom olika konstuttryck samt bidra till ett ökat deltagande för målgruppen. Projektstöd kan exempelvis sökas för att pröva nya idéer, nya samarbeten, experiment och tidsbegränsad försöksverksamhet.

När kan stödet sökas?
Från och med 14 september till och med 30 oktober.

Hur stort är stödet?
Kulturnämnden utlyser 500 000 kronor år 2022.

Ansökan, RIKTLINJER OCH REDOVISNING

1. Ta del av riktlinjerna (PDF-dokument, 105 kB)

2. Här skickar du in redovisning till kultur och fritidsenheten senast två månader efter avslutat projekt.

3. Kulturnämndens mål och fokusområden (läs nedan):

Bästa utveckling för alla
Fokusområden:

 • Kulturutbudet är attraktivt och tillgängligt för alla.
 • Kulturutbudet utvecklas genom Nackabornas delaktighet och utifrån deras förutsättningar och intressen.

Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka
Fokusområden:

 • Bibliotek, kulturhus, museer och kulturella arenor är mötesplatser som bidrar till en levande och attraktiv stad.
 • Kulturarvet och den offentliga konsten utvecklas, berikar och bevaras.
 • Kulturverksamheterna bidrar till låg klimatpåverkan och en giftfri miljö.

Stark och balanserad tillväxt
Fokusområden:

 • Innovation och mångfald används för att nya kulturverksamheter ska starta och utvecklas i takt med ökad efterfrågan och nya behov.
 • För att kulturutbudet ska utvecklas sker samverkan lokalt, regionalt och nationellt.
 • Kulturen ska bidra till tillväxt och utveckling.

Maximalt värde för skattepengarna
Fokusområden:

 • Biblioteks- och kulturverksamheterna har hög kvalitet.
 • Avgifter och utbud är anpassat utifrån barn och ungdomars olika förutsättningar.
 • Lokaler och anläggningar är flexibla och samnyttjas

Sidan uppdaterades: