Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Kulturstöd och stipendier

Sök projektstöd för att utveckla kulturskolan för barn och unga med funktionsnedsättningar

Syftet med stödet är att utveckla ett anpassat och attraktivt utbud för barn och unga med funktionsnedsättningar.

Kulturnämnden gör en utlysning om 1 000 000 kronor för utveckling av kulturskolornas utbud för barn och unga med funktionsnedsättning.

Vem får söka?
Projektstöd kan endast sökas av anordnare inom kommunens kundval kulturskola samt anordnare som har tecknat avtal med kulturnämnden gällande kulturskoleverksamhet.

Hur definieras målgruppen?
Barn och unga från 7–19 år, som har funktionsnedsättningar som förutsätter särskilt stöd för att de ska kunna delta i verksamheten. Unga från 20–24 år som är, eller har varit, inskrivna i anpassad gymnasieskola ingår också i målgruppen.

Vad kan man få stöd för?
Stödet ska bidra till goda förutsättningar för eget skapande inom olika konstuttryck samt bidra till ett ökat deltagande för målgruppen. Projektstöd kan exempelvis sökas för att pröva nya idéer, nya samarbeten, experiment och tidsbegränsad försöksverksamhet.

När kan stödet sökas?
Från och med den 1 september 2023 till och med den 31 oktober 2023.

Hur stort är stödet?
I denna utlysning av stöd utlyser kulturnämnden 1 000 000 kronor.

Ansökan, riktlinjer och redovisning

1. Ta del av riktlinjerna (PDF-dokument, 105 kB)

2. Här skickar du in redovisning till kultur och fritidsenheten senast två månader efter avslutat projekt.

3. Kulturnämndens mål och fokusområden (läs nedan):

Bästa utveckling för alla
Fokusområden:

 • Kulturutbudet är attraktivt och tillgängligt för alla.
 • Kulturutbudet utvecklas genom Nackabornas delaktighet och utifrån deras förutsättningar och intressen.

Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka
Fokusområden:

 • Bibliotek, kulturhus, museer och kulturella arenor är mötesplatser som bidrar till en levande och attraktiv stad.
 • Kulturarvet och den offentliga konsten utvecklas, berikar och bevaras.
 • Kulturverksamheterna bidrar till låg klimatpåverkan och en giftfri miljö.

Stark och balanserad tillväxt
Fokusområden:

 • Innovation och mångfald används för att nya kulturverksamheter ska starta och utvecklas i takt med ökad efterfrågan och nya behov.
 • För att kulturutbudet ska utvecklas sker samverkan lokalt, regionalt och nationellt.
 • Kulturen ska bidra till tillväxt och utveckling.

Maximalt värde för skattepengarna
Fokusområden:

 • Biblioteks- och kulturverksamheterna har hög kvalitet.
 • Avgifter och utbud är anpassat utifrån barn och ungdomars olika förutsättningar.
 • Lokaler och anläggningar är flexibla och samnyttjas

Sidan uppdaterades: