Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kulturstöd kan sökas av föreningar, organisationer och företagare. Det kan sökas för mindre och större projekt och för verksamhet inom exempelvis bildkonst, teater, litteratur, film, musikteater, kulturhistoria, foto, dans, cirkus, konsthantverk, musik, slöjd eller ljud/ljus. Kulturstödet täcker kostnader i samband med projektet eller verksamheten, exempelvis: löner, produktion, marknadsföring och lokaler.

Kulturstöden ska bidra till ett kulturutbud i Nacka som uppfyller ett eller flera av följande kriterier:

 • Är nyskapande och utvecklar Nacka som kulturkommun
 • Är lättillgängligt för alla
 • Prioriterar barn och unga
 • Är av hög konstnärlig kvalitet
 • Möjliggör delaktighet för deltagare och medborgare
 • Tillgängliggör, utvecklar och bevarar Nackas rika kulturarv
 • Möjliggör kreativt skapande för alla
 • Utvecklas i samverkan mellan flera aktörer
 • Finansieras av flera offentliga eller privata aktörer

Vilka kulturstöd kan man söka?

Stora projektstödet
Söks för kulturprojekt som är av mer omfattande ekonomisk eller tidsmässig karaktär och kan omfatta ett eller flera olika sammanhängande delar eller evenemang. Stora projektstödet kan sökas för upp till 200 000 kronor.

Verksamhetsstöd
Verksamhetsstöd kan beviljas kulturaktörer som är professionellt verksamma inom konst- och kulturområdet och som bedriver en kontinuerlig verksamhet i Nacka. Verksamhetsstöd kan sökas för upp till 300 000 kronor.

Lilla projektstödet
Söks för kulturevenemang eller kulturprojekt som är av engångskaraktär och av mindre ekonomisk eller tidsmässig omfattning. Lilla projektstödet kan sökas för upp till 25 000 kronor.

Läs mer om de olika kulturstöden i riktlinjerna i menyn till höger (ovan om du surfar på mobilen.

Sidan uppdaterades: