Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kontaktpersoner på Nacka kommun

Här kan du som utför uppdrag för fritidsnämnden i Nacka kommun se vem som är kontaktperson på Nacka kommun för din verksamhet.

Utförarenheter kan vara upphandlade entreprenörer, föreningar som ingått överenskommelse om att utföra visst uppdrag åt kommunen eller kommunala enheter inom kommunens egenproduktion Välfärd samhällsservice.

Kontaktpersoner på Nacka kommun ansvarar för frågor om riktlinjer för verksamheter, uppdrag och avtalsfrågor. De ansvarar även för uppföljning och är fritidsnämndens experter och sakkunniga på respektive verksamhet. Kultur- och fritidsenheten på Nacka kommun har i uppgift att samordna de olika aktörerna som utför uppdrag åt fritidsnämnden.

Fritidsgårdar

Maria Klingefjord
Utvecklingsledare inom fritidsområdet
Tfn 08- 7189595
E-post

Fritidsverksamhet för personer med funktionsnedsättningar

Elin Brandefalk
Utvecklingsledare inom fritidsområdet
Tfn 087187839
E-post

Kollo, dagläger, sommarlovsprogram

Maria Klingefjord
Utvecklingsledare inom fritidsområdet
Tfn 08-718 95 95
E-post

Simhallar, simskola, strategiska frågor, avtalsfrågor

Pernilla Lokrantz
Utvecklingsledare inom fritidsområdet
Tfn 08-7188939
E-post

Simhallar, fastighetsfrågor, lokalförvaltning

Jerker Linneborg
Fastighetsstrateg
Tfn 08-718 91 01
E-post

Idrottsanläggningar

Jerker Linneborg
Fastighetsstrateg
Tfn 08-718 91 01
E-post

Sidan uppdaterades: