Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Redovisa uppdrag och verksamhet

Här finns mallar för utförares verksamhetsplaner och verksamhetsredovisningar inom fritidsområdet, för enheter och upphandlade entreprenörer som driver verksamhet på uppdrag av fritidsnämnden.

Du hittar vad respektive utförare ska lämna in för redovisningar under rubriken uppföljningsplan i respektive uppdragsbeskrivning. överenskommelse eller avtal.

Tjänstemännen på kultur- och fritidsenheten på Nacka kommun är fritidsnämndens stöd när det gäller uppdrag, upphandling, utveckling och uppföljning av utförares verksamhet. Dessa ska vara kommunens sakkunniga och experter på den verksamhet som ni åtagit er att utföra åt kommunen.

När du öppnar en mall, spara ner den i nytt namn på din egen dator. Sedan kan du skriva in din egen text under de olika rubrikerna. Därefter ska den skickas till er kontaktperson på kommunen.

Fritidsgårdar

Mall verksamhetsplan (Word-dokument, 140 kB)

Mall för besöksräkning på fritidsgårdar (excelldokument)

Mall verksamhetsredovisning januari - april, lämnas in senast 10/5  (Word-dokument, 128 kB)

Mall verksamhetsredovisning sommarverksamhet, maj - augusti, lämnas in senast 10/9

Mall för verksamhetsredovisning september - december, lämnas in senast 10/1

Träffpunkter, mindre öppna verksamheter, mötesplatser, öppen idrott, tjejverksamhet

Mall för verksamhetsplan (Word-dokument, 142 kB)

Mall verksamhetsredovisning januari - juni, lämnas in senast 10/9  (Word-dokument, 126 kB)

Mall verksamhetsredovisning juni - december, lämnas in senast 19/1  (Word-dokument, 133 kB)

Redovisning av utvecklingsprojekt, lovaktiviteter, större arrangemang, ungdomsarrangerade program inom den öppna verksamheten

Mall för redovisning av insatser som finansierats med extra medel från fritidsnämnden (Word-dokument, 128 kB), för verksamhetsutveckling, personalutveckling, lovaktiviteter, ungdomsarrangerade program mm inom den öppna fritidsverksamheten för ungdomar. Redovisning lämnas in senast sex veckor efter avslutad insats.

Kolloverksamhet

Mall redovisning kolloverksamhet, lämnas in senast 1/9

Drift av idrottsanläggningar

Mallar kommer inom kort

Simhallar

Mallar kommer inom kort

Sidan uppdaterades: