Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Var med och påverka kraven på Nackas nya boknings- och bidragssystem

Nacka är nu, tillsammans med ett antal andra kommuner, i slutskedet av processen med avrop av BoB (nytt systemet för bokning och bidrag). Vi skulle därför gärna vilja ha input från föreningar, aktörer och anordnare när det gäller Nackas specifika krav.

Tjänsten bokning och bidrag kommer att ersätta flera digitala system, under förutsättning att anbuden motsvarar våra krav på leverans. Bland annat kommer vårt bokningssystem RoyalBoka, närvaro- och bidragssystem APN och en del av de e-tjänster som i nuläget används för vissa ändamål ersättas. För kundval kulturskola är förhoppningen att tjänsten även kommer att kunna matcha kraven för att ersätta dagens system från IST som används för kundval kulturskola.

Vår nya tjänst ska skapa nytta för såväl kunder, anordnare som handläggare på kommunen. Det ska vara enkelt:

  • att få och ha kontakt med kommunen när det gäller att ansöka om bidrag kursplatser eller boka anläggningar, lokaler eller andra resurser digitalt.
  • att hitta en ingång till kommunen för att ta del av kommunens erbjudanden för nya aktörer i civilsamhället
  • att boka och hitta utbudet av anläggningar, lokaler, kurser och andra resurser
  • att få överblick och kontroll på kommunens utbud av bidrag och bokningsbara resurser, lokaler och anläggningar.
  • att vara effektiv i handläggning av ärenden
  • att hitta uppdaterade, rätt kategoriserade och aktuella föreningsregister

I ramavtalet finns en mycket detaljerad kravspecifikation som sorterat fram de fyra leverantörerna. När Nacka kommun nu står i begrepp att avropa från ramavtalet har vi möjlighet att ytterligare precisera våra nackaspecifika krav. Här kan du ta del av de krav som vi valt att precisera i samband med att vi lämnat ut dem på remiss till leverantörerna. ( Bilaga med remiss (PDF-dokument, 410 kB) )

Alla krav i ramavtalet finns dokumenterade här:
Titta gärna på underlaget speciellt avseende de funktionella kraven avsnitt 4.1 och 4.2 (sid 18-26).

Vi hoppas att du vill och har möjlighet och ge oss feed-back på valda preciseringar som avser avsnitt 4.2 senast 27 augusti 2020. För att göra det fyller du i önskade preciseringar eller övriga synpunkter här
( http://nacka.proofx.se/CpIKtPQfxIGoXB6pASB3jE/ )

Vi tackar på förhand för att du tar dig tid till detta och kommer att bearbeta underlagen innan vi färdigställer våra avropsunderlag.

/Projektgruppen för BoB, Nacka kommun

Sidan uppdaterades: