Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nytt system för bokning och bidrag i Nacka

– Det kommer att bli enklare och effektivare för både kunder, anordnare och handläggare.

Intervju med Ulrika Westin, projektledare för införandet av ActorSmartBook, nytt system för bokning och bidrag.
ulla.jpg

Nacka har i dagarna upphandlat ett nytt system för bokning och bidrag, varför det?
Nacka har planerat för nytt system för bokning och bidrag länge eftersom nuvarande system har passerat ”bäst före datum”. Med ActorSmartBook i Nacka kommer boknings- och bidragshantering att förenklas och effektiviseras för såväl kunder som för kommunens handläggare.

Är detta ett system som finns i andra kommuner också?
Ja, SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) har arbetat fram ett ramavtal tillsammans med Nacka och ett antal andra kommuner. Vitec Smart Visitor System som levererar boknings- och bidragstjänsten (ActorSmartBook) har i nuläget ett tjugotal kommunala kultur- och fritidsförvaltningar som kunder. Fler kommuner kommer att avropa från SKR:s ramavtal och delar av dessa kommer att ansluta till ActorSmartBook.

Vilka är det i första hand som kommer att använda systemet?
Bokning- och bidragssystemet (ActorSmartBook) kommer att användas för att boka lokaler och anläggningar som fritidsnämnden och kulturnämnden upplåter åt föreningar och andra aktörer inom kultur- och fritidsområdet. Bidragshantering för fritidsnämnden, kulturnämnden, socialnämnden och äldrenämnden kommer att hanteras i det nya systemet. Vår förhoppning är att vi även kommer att kunna utveckla tjänsten för hantering av kundval kulturskola, simskola och kollo.

Varför blir det enklare?
Kunder och handläggare på kommunen kommer att hantera bokningar och bidrag i ett nytt och mer användarvänligt system istället för i tre till fyra olika och inte alltid så användarvänliga system. Det underlättar och effektiviserar för alla. Tjänsten kommer bland annat att integreras med kommunens ekonomisystem och såväl fakturering som utbetalningar kommer att underlättas och effektiviseras. Det kommer även att finnas möjlighet för kunder att direktbetala med kort och med Swish.

När kommer systemet sjösättas på nacka.se?
Den största delen av systemet kommer att vara sjösatt under den första halvan av 2021. Systemet kommer att utvecklas i takt med att fler kommuner avropar ramavtalsleverantörerna och ny funktionalitet i systemet kommer att komma alla kommuner till del.

Sidan uppdaterades: