Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu kan det vara svårt att nå oss per epost, kontakta gärna kommunen via 087188000 eller vår chatt

Frågor och svar

Här kan du hitta svar på några av våra vanligast förekommande frågor om hur det är att bo på seniorcenter Sofiero.

Vilken övrig service finns?

Vi anlitar Isas fotvård som besöker seniorcenter Sofiero regelbundet. Boende kan beställa fotvård till en kostnad av 380 kr. Medicinsk fotvård är kostnadsfri men kräver remiss av läkare.

Om du önskar klippa håret kommer salong Zakz till oss. Aktuella tider annonseras på anslagstavlan, bokning sker genom personalen. Kostnad för hårklipp 250 kr.

Vad är hyreskostnaden?

4917- 6448 kr beroende på lägenhetens storlek. I denna kostnad ingår tillgång till våra allmänna utrymmen.

Vilka aktiviteter erbjuds?

Aktivitetsblad sätts upp varje vecka. Information finns även på hemsidan under fliken "Aktiviteter".

Hur upprättshålls kontakten med närstående?

Om du som kund har behov av stöd så hjälper din kontaktperson dig med detta.

Hur stora är lägenheterna?

25.5- 41 kvadratmeter (snitt 32 kvm).

Hur hanteras post?

Brevlåda finns i respektive rum.

Hur mycket porslin ska jag ta med själv?

Det som du har behov av i din lägenhet.

Är rökning tillåten?

Rökning sker utomhus.

Finns tillgång till telefon och internet?

Du (eller dina närstående) tecknar själv ett telefonabonnemang. Sofiero har ett trådlöst nätverk (wi-fi) som du fritt kan ansluta dig till.

Adresseras all post till lägenheten?

Det är ditt eget (eller dina närståendes) ansvar att eftersända post från din gamla adress vid behov.

Hur säkerställs att besök hos läkare och tandläkare genomförs?

Vår avtalade läkare från Familjeläkarna i Saltsjöbaden kommer till oss varje tisdag. Munhälsobedömning görs en gång/år och är kostnadsfritt. Tandläkare/hygienist gör utöver detta hembesök vid behov.

Ska TV-licens betalas?

Nej. Kanal 1, 2, 4 och 6 ingår i vårt utbud. Vill du ha fler kanaler beställer och bekostar du däremot dessa själv.

Finns det regler som måste följas?

Vi önskar att du meddelar om du åker iväg för att undvika missförstånd.

HUr hanteras mindre inköp och pengar för dessa?

Personal kan hjälpa till med mindre inköp och om du vill kan vår administratör ha hand om "fickpengar" som är inlåsta.

Hur hanteras tvätt?

Tvättstuga finns på varje våning och personalen tvättar regelbundet.

Du (eller dina närstående) ansvarar för att märka alla plagg som du vill ha hjälp med att tvätta.

Vad gör jag om jag inte är nöjd?

Du kan alltid vända dig till all personal för att framföra din synpunkt eller ditt klagomål. Du kan även själv fylla i vår synpunkt- och klagomålsblankett.

Vilka obligatoriska kostnader tillkommer utöver hyran?

Mat 130 kr/dygn. Avdrag ges vid frånvaro (regleras på fakturan).

Omvårdnadsavgiften är inkomstrelaterad, högst 2013 kr.

Om du själv önskar tillkommer 150 kr/månad för förbrukningsartiklar.

Vem håller reda på recept och hämtar ut medicin?

Våra sjuksköterskor ansvarar för recepten. Vaktmästaren hämtar ut medicin från apoteket.

Hur hanteras alkohol?

Du avgör själv hur du hanterar alkohol.

Vad måste man ta med sig vid inflytt?

Du möblerar din lägenhet som du själv önskar. Säng och madrass finns och bör användas av arbetsmiljöskäl.

Vad ingår i kostnaden för förbrukningsartiklar?

Toalettpapper, rengöringsmedel, tvättmedel, tvättlappar, soppåsar, städmaterial (dammsugare, dammtrasa etc). Fönsterputs ingår en gång/år.

Hur kan vi som kunder påverka servicen?

Det finns ett öppet forum, Kvalitetsrådet, som träffas regelbundet, där synpunkter och förbättringar ständigt diskuteras. Kunder, personal och chef deltar.

Hur hanteras räkningar?

De hanteras av dig eller av dig utsedd person.

Vilken omvårdnad ingår?

Den omvårdnad som du har behov av för att klara din vardag, dygnet runt.

Hur följs kvaliteten upp?

Vi använder oss av Infosoc som vårt kvalitetssystem. Alla inkomna synpunkter och klagomål diskuteras, åtgärdas och återkopplas på våra arbetsplatsträffar och i ledningsgruppen.

Vilka försäkringar ska tecknas?

Hemförsäkring med allriskomfattning.

Sidan uppdaterades: