Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Ombyggnation Talliden

Här ger vi svar på vanliga frågor som ställs med anledning av renoveringen och ombyggnationen av Talliden. För frågor som rör kunders individuella behov och situation vänligen kontakta verksamhetschef Jessica Svanholm.

Kort om renoveringen av Talliden

Nacka seniorcenter Talliden har funnits sedan 50-talet och huset är i behov av renovering och modernisering för att bättre möta målgruppens behov.

Renoveringen kommer att gagna både kunderna, som får mer moderna och anpassade bostäder, och medarbetarna som får en förbättrad arbetsmiljö.

Verksamheten håller öppet under hela renoveringen vilket innebär att kunder och medarbetare kommer att påverkas i olika omfattning och vid olika tidpunkter.

Renoveringen påbörjades hösten 2022. Den beräknas vara klar under 2025. Arbetet leds av Rikshem i samarbete med Niras.

Den första etappen av ombyggnationen var klar i november 2023. Då flyttade de kunder som berördes av andra etappens renovering in i de nyrenoverade lägenheterna. Vi kunde även välkomna nya kunder då fler lägenheter byggdes till.

Nu pågår etapp två av ombyggnationen och mittendelen av huset är avstängd. Denna gång planeras ombyggnationen vara klar i början av augusti. Då hjälper vi de kunder som berörs av etapp tre att flytta in i nyrenoverade lägenheter. Även denna gång kan nya kunder välkomnas då vi får 5 extra lägenheter.

Etapp tre planeras att påbörjas den 26 augusti 2024

Alla berörda kunder och närstående har fått information brevledes gällande rumsfördelning och hyreskostnader.

Kontaktperson för Talliden är Jessica Svanholm, verksamhetschef. jessica.svanholm@nacka.se, telefon 08-7189233

Varför ska Talliden renoveras?

Anledningarna är flera. Framför allt är huset, som är från 50-talet, i stort behov av renovering och modernisering. Samtidigt behövs det också fler platser på särskilda boenden i Nacka, i första hand för personer med demenssjukdom. Genom ombyggnationen kommer Talliden att kunna ta emot fler kunder, från 48 idag till 62. Tre dubbelrum för parboende kommer att finnas.

Hur kommer kunderna som bor på Talliden att påverkas av bygget?

Verksamheten kommer att hålla öppet under hela byggtiden men behöva stänga av delar av boendet periodvis. Kunderna kommer därmed att påverkas på olika sätt och under olika perioder beroende på i vilken del av huset de bor.

Vi kommer att diskutera individuella lösningar med var och en när det blir aktuellt. Det kan handla om att flytta till en annan lägenhet inom verksamheten eller flytta till ett annat boende tillfälligt. Vår ambition är givetvis att hitta lösningar som alla blir nöjda med.

Behöver jag/min närstående flytta ut?

Kunderna kommer att påverkas i olika omfattning beroende på var i huset de bor. Vi informerar och diskuterar individuella lösningar med var och en som berörs om när det blir aktuellt. Det kan handla om att flytta till en annan lägenhet inom Talliden eller flytta till ett annat boende. Vår ambition är givetvis att hitta lösningar som alla är nöjda med.

Kommer kunder som flyttar ut tillfälligt att få tillbaka samma lägenhet igen?

Nej, vi kommer inte att kunna garantera en specifik lägenhet vid återflytt men däremot givetvis en plats på Talliden.

Hur kommer hyrorna att påverkas?

Lägenheterna kommer att få en hyreshöjning med 30 procent från den 1 oktober 2023. Fram till att ombyggnationen av samtliga lokaler är färdigställd ges dock en hyresrabatt med 15 procent.

Vad blir bättre för kunderna genom renoveringen?

Hela miljön blir fräschare och lägenheterna mer moderna. Det blir en mer öppen planlösning i lokalerna där kunder med stort rörelsebehov kommer att kunna röra sig fritt. Korridorer kommer att integreras med större ytor och trappor byggs i möjligaste mån bort. Dessa förändringar bidrar bland annat till att skapa en trygg, säker och aktiv vardag för personer med demenssjukdom.

Även utemiljön kommer att bli mera tillgänglig och säker. En ny gård planeras med exempelvis boulebana och ett orangeri där man kommer att kunna umgås.

Positivt är också att vi kommer att kunna starta dagverksamhet, vilket det idag varken finns utrymme eller lämpliga lokaler för.

Tar ni emot nya kunder i nuläget trots byggplanerna?

Ja, vi välkomnar gärna nya kunder men informerar givetvis om kommande renovering så att det inte kommer som någon överraskning för den som fått biståndsbeslut och väljer att flytta till oss.

Kan intresserade ställa sig i kö till Talliden?

Som alltid när det gäller frågor om plats och kö hänvisar vi till kommunens biståndshandläggare på äldreenheten. Det är genom kontakt och dialog med dem som ett eventuellt beslut om plats på särskilt boende för äldre fattas. Det är också de som har kontroll på kötiden till Talliden.

Den som vill ställa sig i kö till Talliden kommer att informeras om den planerade renoveringen och att den kommer att påverka kunderna i olika omfattning och under olika perioder.

Hur påverkas medarbetarna på Talliden?

Verksamheten kommer att hålla öppet hela tiden men behöva stänga av delar av boendet periodvis. Det innebär att medarbetarna kommer att påverkas på olika sätt och periodvis kan personal behöva arbeta i en annan verksamhet. Efter ombyggnationen är det troligt att vi kommer att behöva utöka personalstyrkan.

Många i personalen är förväntansfulla och positiva till att Talliden äntligen ska renoveras. De ser fram emot att få arbeta i fräscha och moderna lokaler anpassade för målgruppen och därmed också få en bättre fysisk arbetsmiljö.

Kommer Talliden ha ett eget kök även efter ombyggnationen?

Ja, Talliden kommer att ha ett eget tillagningskök. Under ombyggnationen stänger köket tillfälligt. Maten levereras då från NSC Ektorp. Det går fortfarande att välja mellan två rätter och högtidsdagar kommer att uppmärksammas.

Hur gör jag om jag vill välja/söka ett annat boende?

Som kund har man alltid rätt att söka annat boende om man vill. Det görs i så fall inom Nackas kundval och i dialog med kommunenes boendehandläggare som vet hur det ser ut med lediga platser och eventuella köer på de olika boendena. Kunder som behöver välja annat boende med anledning av ombyggnationen har fått särskild information om hur det går till.

Sidan uppdaterades: