Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Skolval 2022

Jag vill, jag kan, jag duger

Öppethus

Öppna hus är nu inställda!

Utifrån rådande Pandemi och läget i Älta kommer vi inte kunna genomföra Informationskvällar som tänkt i år på våra skolor.

Vi kommer skicka ut material till er som vi hoppas ska ge er svar på många frågor.

Vi återkommer kring detta.

Mvh

Skolledningen Älta skola

Älta skola sjuder av liv, värme, engagemang, glädje och gemenskap.
Alla är delaktiga och tar ansvar. Alla är kunskapare och har lust att lära

”Jag vill, jag kan, jag duger”

Är Älta skolas ledstjärna. Varje dag i skolan ska för eleverna och medarbetarna vara rolig, trygg, spännande och full av utmaningar och lärande. Varje person är unik och en tillgång.

Genom utmaningar och ett reflekterande arbetssätt stimuleras nyfikenheten och lusten att lära.

Det pedagogiska arbetet på Älta skola präglas av att alla kan och har en vilja att lära. För att nå varje elevs unika sätt att lära varierar vi undervisningen och använder olika pedagogiska metoder.

Våra elever har goda resultat och utvecklar förmågor för att möta framtiden.

Älta skola har en lärmiljö med eleverna i fokus.

Trygghet, trivsel och studiero är något som är viktigt i vår skola. Vi har ett etablerat förebyggande trygghetsarbete där vårt Trygghetsteam arbetar tillsammans med alla elever och medarbetare.

Här kan ni ta del av brev från skolledningen med information om Älta skola. (PDF-dokument, 184 kB)

Anne Sjö

Rektor

Mitt mål som rektor är att alla medarbetare ska tänka: Hur ska jag göra det bästa för alla elever varje dag?

Hur ska jag ta eleverna ett steg längre än de trodde var möjligt?

Vi ska våga prova, våga prova nytt och säga JA!

Det ska vara roligt att gå till skolan alla elever ska vilja komma tillbaka imorgon. Det ska vara utmanande och spännande och alla barn har rätt att utvecklas utifrån sina förutsättningar och sin förmåga varje dag.

ENHETSCHEFER

Ann Åsberg

Rektor Bitr

Thomas Björkvik

Rektor Bitr

Sidan uppdaterades: