Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Skolvalsperioden 2023 är avslutad

Nacka kommun är skyldig att se till att alla skolpliktiga barn som är folkbokförda i Nacka har plats inom förskoleklass och grundskola.

Om du inte gjort något skolval (och ditt barn ska börja förskoleklass eller går i en skola som saknar nästa årskurs) placeras eleven vid en kommunal skola som har ledig plats och ligger inom rimligt avstånd från folkbokföringsadressen.

Allmän information kring att välja skola under skolvalsperioden

Här hittar du allmän information kring skolvalsperioden som infaller i början av varje år. Skolvalsperioden 2023 öppnar måndagen den 16 januari och pågår till och med måndagen den 6 februari. Besked om skolplacering publiceras i e-tjänsten Mitt Skolval den 9 mars.

Observera att denna information avser elever som ska börja förskoleklass eller grundskola till nästa läsår. Om ditt barn ska börja skola längre fram och du vill anmäla barnet till en fristående skolas kö ska du vända dig direkt till skolan för information om hur du anmäler barnet. Kommunala skolor får enligt skollagen inte ha någon kö och det går därför inte att anmäla ett barn i förväg till en kommunal skola.

Vem ska välja skola under skolvalsperioden?

Under skolvalsperioden ska alla vårdnadshavare med barn som är folkbokfört i Nacka välja skola om barnet

  • ska börja i förskoleklass kommande hösttermin, eller
  • går sista årskursen på sin nuvarande skola, eller
  • vill byta skola till kommande läsår.

Grundsärskola

För elever som ska börja grundsärskola eller redan går i grundsärskola finns en särskild rutin.
Läs mer om skolval och grundsärskola här

När ska jag välja?

Du ska registrera ditt skolval i e-tjänsten Mitt Skolval under skolvalsperioden. Skolvalsperioden 2023 är öppen 16 januari-6 februari. Besked om plats publiceras i e-tjänsten Mitt Skolval den 9 mars.

Det kan vara bra att veta att ditt barns chans att få plats på de valda skolorna inte påverkas av när under perioden du gör valet. Om du registrerar ett skolval som du sedan vill ändra kan du göra om ditt val förutsatt att du gör det senast sista datum i skolvalsperioden. Tänk på att barnets andra vårdnadshavare också ska hinna godkänna valet innan skolvalsperiodens slut.

Var loggar jag in?

Du registrerar ditt skolval i en digital e-tjänst, Mitt Skolval. Du behöver en e-legitimation, till exempel Mobilt BankID, för att logga in*.

Starta e-tjänsten Mitt Skolval för val av förskoleklass och grundskola


Om du behöver hjälp med e-tjänsten är du välkommen till något av biblioteken i Nacka. Det går också bra att komma till receptionen i Nacka stadshus, Granitvägen 15 i Nacka eller att ringa dit på telefon 08-718 80 00.

*Mitt Skolval har ingen lösning med användarnamn och lösenord. De vårdnadshavare som saknar svenskt personnummer och därmed inte har möjlighet att skaffa e-legitimation kontaktar Nacka kommuns kundservicecenter på telefon 08-718 80 00 eller e-post info@nacka.se för hjälp med skolvalet.

När får jag besked om plats?

Placeringsbeskeden efter skolvalet 2023 publiceras den 9 mars 2023. Du loggar in i e-tjänsten Mitt Skolval för att läsa placeringsbeskedet.

Personer som inte är folkbokförda i Sverige får placeringsbesked via e-post.

Välja en fristående skola

Fristående skolor har egna köer och antagningsregler. Därför behöver du både ange den fristående skolan som ett av dina alternativ i e-tjänsten och anmäla ditt barn till den fristående skolans egen kö. Kontakta den fristående skolan för mer information.

Skola i annan kommun än Nacka

Söka plats på skola i annan kommun

Ansökan i e-tjänsten Mitt Skolval avser endast skolor i Nacka - fristående och kommunala. Om du är intresserad av en skola i en annan kommun kontaktar du den aktuella kommunen eller skolan för att anmäla ditt barn och få information om ditt barn har möjlighet att få plats på skolan.

Om ditt barn fått besked om skolplacering i annan kommun

Om du fått och accepterat en skolplacering för ditt barn i en annan kommun än Nacka ska du snarast meddela detta till utbildningsenheten i Nacka kommun. Observera att skolplaceringen ska vara godkänd av den skola som barnet ska börja på och att skolan har meddelat datum för skolstarten.

Nacka kommun är hemkommun för alla barn som är folkbokförda i Nacka och vi behöver dessa uppgifter för vår skolpliktsbevakning men även för utbetalning av skolchecken till skolan i annan kommun.

Gör så här för att meddela skolplacering i annan kommun

Klicka på knappen nedan för att komma till en e-tjänst där du loggar in med BankID. I e-tjänsten lämnar du information om ditt barns skolplacering i annan kommun än Nacka. Om barnet har två vårdnadshavare behöver båda logga in i e-tjänsten.

Länk till e-tjänsten Meddela skolplacering utanför Nacka

Avstå från skolval

Nacka kommun bevakar att alla barn i skolpliktig ålder som är folkbokförda i Nacka har en skolplacering. Vårdnadshavarna för dessa barn ska göra ett skolval för sitt barn för att säkerställa att barnet har en skolplacering till kommande läsår.

Vem har möjlighet att avstå från att göra skolval?

Du har möjlighet att avstå från att göra ett skolval under någon av nedanstående förutsättningar:

  • Om familjen ska flytta till annan kommun innan skolstart.
  • Om du fått ett färdigt beslut för ditt barn om att gå om en årskurs.
  • Om du fått ett färdigt beslut för ditt barn om placering i grundsärskola.
  • Om du fått ett färdigt beslut om uppskjuten skolplikt. Det vill säga att barnet ska gå kvar på förskola som sexåring.

Hur gör jag för att avstå skolval?

Du loggar in i Mitt Skolval och väljer Avstå skolplacering samt förtydligar varför du avstår skolvalet.

Starta e-tjänsten Mitt Skolval för val av förskoleklass och grundskola

Sidan uppdaterades: