Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Vår lärmiljö

Genom samspel och upplevelsebaserat lärande och pedagogisk omsorg bygger vi upp elevens skoldag. Vår lärmiljö kännetecknas av tydliggörande pedagogik och AKK för att hitta elevens lust och motivation för lärande.

Social lärmiljö

Genom ett varierat och lustfyllt arbetssätt utvecklas elevernas förmågor och kreativitet. Det sociala samspelet mellan eleverna ger en stimulerande lärmiljö. Eleverna arbetar därför utifrån individuella behov i liten grupp och i tvärgrupper. Under skoldagen, rastaktiviteter och fritids möts elever från olika klasser.

schema-300x250.jpg

Pedagogisk lärmiljö

Med pedagogiska strateger stöttar vi eleven inför, under och vid avslutande av en aktivitet. Det kan vara genom bilder, föremål, tecken eller olika talknappar. Allt för att skapa en tydlig struktur och förståelse för vad som ska hända.

Skolan arbetar aktivt med alternativt kompletterande kommunikation (AKK) för att varje elev ska få möjlighet att utveckla sin kommunikation, det sociala samspelet och språkutveckling.

Fysisk lärmiljö

Skolan har tillgänglighetsanpassade lokaler med takliftar, hiss och rullstols wc. Utemiljön består av en egen anpassad aktivitets gård. Skolans elever deltar i skolövergripande aktiviteter där vi använder Björknässkolans lokaler och rastgård. Eleverna har uteidrott på Björknäs IP och friluftsdagar i närliggande park och skogsområde.

Sidan uppdaterades: