Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Om oss

Björknäs anpassade grundskola vänder sig till elever med flerfunktionsnedsättning i behov av en anpassad skolmiljö. Vi har små undervisningsgrupper med hög personaltäthet.

Björknäs anpassade grundskola har ca 20 elever fördelat på 4 klasser. Skolan är belägen nära Björknäs centrum. Skolan har en egen anpassad utegård och närhet till Björknässkolan, Björknäs IP och skogsområde.

Hos oss får eleven

  • Tillgänglig och individuellt anpassad undervisning utifrån den anpassade grundskolans läroplan.
  • Individuellt anpassade motorikövningar som görs enskilt eller i grupp samt kroppsuppfattningslektioner genom metoden Relation Play. Flera av våra elever får även taktil stimulering av utbildad personal.
  • Lustfyllt lärande med digitala verktyg där vi även tränar in alternativa styrsätt för kommunikation och självständighet.
  • Samspel och kommunikation under alla dagens aktiviteter. En tillgänglig lärmiljö där kommunikationen anpassas så att alla elever kan vara delaktiga utifrån sina förutsättningar.
  • Sinnesupplevelser i dagliga aktiviteter på skolan eller i vårt anpassade upplevelserum.

Vem får gå i anpassad grundskola?

I Nacka kommun är det utbildningsenheten som fattar beslut om mottagande i anpassad skola. Beslutet fattas efter att en noggrann utredning har gjorts.
Läs mer om anpassad grundskola, rätt till anpassad grundskola, skolskjuts med mera här.

Sidan uppdaterades: