Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Om Björknässkolan

Björknässkolan har elever från förskoleklass upp till årskurs 9 och vi är verkligen den stora skolan i det lilla. Det är ett lugnt klimat som råder där yngre och äldre eleverna möts.

Välkommen till Björknässkolan

Skolan ligger naturskönt nära skog och hav med Stockholms inlopp som granne. En stor fördel hos oss är att vi lär känna eleverna redan i förskoleklass och följer dem hela vägen upp till årskurs 9. På så sätt har vi möjlighet att se och stödja dem i hela sin grundskoleutveckling och följa upp deras studieresultat i alla skolår. En annan fördel är att vi har alla specialsalar som eleverna möter i olika ämnen inom skolans lokaler.

Björknässkolan information skolval (PDF-dokument, 2,2 MB)

Vi har skickliga välutbildade pedagoger som strävar efter att våra elever ska utvecklas maximalt och utgår från alla elevers lust att lära. Vi har ett tydligt och kraftfullt trygghetsarbete.

Varje elev från årskurs 1-9 har en egen dator. I förskoleklass delar eleverna på en uppsättning Ipads. För oss är elevernas delaktighet viktig och vi arbetar aktivt med klassråd, elevråd och matråd för att veta vad eleverna vill förbättra hos oss.

Vi är också otroligt stolta över våra fritidshem som jobbar tätt tillsammans med lärarna för att elevernas fritids ska vara något de längtar till och våra fritidslokaler och närmiljön är verkligen unika. Vi är även stolta över våra elevers framsteg och studieresultaten de uppnår. Vi får ofta höra av andra skolledare från gymnasieskolorna att Björknässkolans elever är väl förberedda inför fortsatta studier.

Sidan uppdaterades: