Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Om oss

Digitala resurser

Björknässkolan erbjuder alla elever från årskurs 1 en egen digital enhet .

Skolans uppdrag (Lgr 22)

”Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens och ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.”

Björknässkolan erbjuder alla elever från årskurs 3 en egen digital enhet för skolarbetet, en så kallad “en-till-en”-lösning. Digitala verktyg används dagligen som en naturlig del i undervisningen beroende på vad som bäst gagnar elevernas lärande. Vi arbetar i Office 365 som är en molntjänst.

Sidan uppdaterades: