Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Om oss

Mål och kvalitet

Vårt viktigaste uppdrag är att ge eleverna goda kunskaper för ett fortsatt lärande. För att kunna genomföra det uppdraget ser vi till individens behov samtidigt som vi arbetar med gruppen.

Vår värdegrund och lokala mål

En bra grund för bästa inlärning är när elever och personal trivs. På Björknässkolan vill vi att alla ska känna sig trygga, respekterade och uppskattade. För att våra elever ska vara väl förberedda inför fortsatta studier vill vi:

  • stå för tydliga normer och värderingar att alla i skolan ska känna ansvar och delaktighet i skolans arbete
  • att alla upplever att de kan påverka skolans mål och innehåll
  • erbjuda en bra arbetsmiljö och ha förväntningar och krav på höga studieresultat
  • att våra elever har mycket god utbildning i kommunikation och informationsteknik
  • att skolan genom kontinuerlig utvärdering ständigt förbättras
  • att alla i skolan trivs och känner lust att lära.

Så här arbetar skolan mot målen.

Björknässkolan F-9 arbetar idag i sex arbetslag. Tre av arbetslagen finns för åk F-6 och innehåller all personal från skola och fritidsverksamhet. Arbetslagets personal tar därigenom ett helhetsansvar för varje elevs hela skoldag vilket skapar trygghet och kontinuitet för varje barn och dess föräldrar. Tre arbetslag finns för åk 7-9. De består av ca 10 pedagoger som är stommen i cirka 100 elevers undervisning. I arbetslagen ingår skolans speciallärare.

En klasstorlek på 23-26 elever skapar en bra grund för att möta varje elevs individuella behov. Alla arbetslag utvärderar varje läsår sina resultat och nya mål utifrån denna utvärdering sätts inför varje läsår.

Sidan uppdaterades: