Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu kan det vara svårt att nå oss per epost, kontakta gärna kommunen via 087188000 eller vår chatt

Den 29/6 klockan 19:00-20:30 pågår underhållsarbeten på Nackas inloggningsplattform. Det kommer under denna tid göra så att inloggningen till många av våra e-tjänster inte fungerar.

Inskolning

Inför inskolningen skickas ett mail till vårdnadshavare om datum för inskolning och lite info om hur vi gör på förskolan.

Inskolning

På Boo Gårds förskola arbetar vi med föräldraaktiv inskolning under ca tre dagar. Detta innebär att vårdnadshavaren är på plats på förskolan tillsammans med sitt barn under dessa dagar och lär känna vår miljö, övriga barn och pedagoger. Det är vårdnadshavaren som, tillsammans med pedagogerna, introducerar sitt barn till förskolan. Vårdnadshavaren ansvarar för sitt barn i alla dagens olika situationer och finns med i aktiviteter, närvarar och stöttar vid måltider, toalettbesök m.m.

Pedagogerna kommer att fokusera på att skapa en relation till barnet och därför är det viktigt att vårdnadshavarna är så positiva som möjligt och pratar om förskolan både innan, under och efter inskolningen. Tiderna för de tre första dagarna brukar vara ungefär: 09:00-12:00 första dagen och 09:00-15:00 dag två och dag tre.

Efter de tre första dagarna fortsätter inskolningen, men utan vårdnadshavarens närvaro men det är viktigt att finnas tillgänglig under första perioden. Inskolningen sker alltid utifrån varje barns behov så därför kan den variera något gällande antal dagar och tider.

Sidan uppdaterades: