Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Barn och vårdnadshavare

Barnen får logopedbehandling enskilt och i grupp 2–3 ggr i veckan. Ansvarig pedagog, logoped och vårdnadshavare har utvecklingssamtal minst två gånger per termin då handlingsplaner upprättas och utvärderas.

Vi erbjuder barnens familjer kurs i tecken som stöd/TAKK. Vi använder också kontaktböcker och digitala bilder för att kommunicera med vårdnadshavare samt för att underlätta för barnen att uttrycka sina tankar.

Visning av förskolan kan ske efter överenskommelse med personalen på Delfinen.

Ansökning till Språkförskolan Delfinen

För att söka plats på Språkförskolan Delfinen krävs remiss av logoped undertecknad av vårdnadshavare.

Vi tar emot remisser under hela året även om antagning oftast sker i augusti (vi vill gärna få remisserna före 15 februari inför det). Till remiss ska följande handlingar bifogas:

  • Logopedutlåtande/kopia på aktuella journalanteckningar.
  • Psykologbedömning av utvecklingsnivå.
  • Pedagogiskt utlåtande/sammanfattning från aktuell förskola/överlämnande verksamhet.

Det ska av bedömningarna framgå att barnet har en grav språkstörning. Vid ansökan så prioriteras i första hand barn med grav språkstörning som primär diagnos.

Remiss och bifogade handlingar skickas till:
Logopeden
Språkförskolan Delfinen
Jarlabergs skola
Jarlabergsvägen 5
131 48 Nacka

Ansökan till mindre förskolegrupp skickas samtidigt till resurssamordnare:
Eva Westin
Utbildningsenheten
Nacka kommun
131 81 Nacka

Ansökan ska vara underskriven av vårdnadshavare och rektor för förskolan på nuvarande förskola. För barn från annan kommun ska ansvarig för resursstöd i kommunen eller stadsdelen också kontaktas.

Ansökningarna behandlas av en antagningsgrupp bestående av resurssamordnare för förskola samt logoped och pedagog på språkförskolan. Eventuella kompletteringar begärs in. Efter kontakt med vårdnadshavare besöker logoped och pedagog barnet på aktuell förskola för en observation och ett samtal med ansvarig pedagog på förskolan. Antagningsgruppen beslutar sedan tillsammans med verksamhetens rektor om placering i Språkförskolan. Resurssamordnaren lämnar skriftligt besked om beslut till vårdnadshavare och lokal rektor för förskolan.

Sidan uppdaterades: