Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Om oss på Språkförskolan Delfinen

Vi ligger inom Jarlaberg skolas område och i samma lokaler som Jarlabergs förskola, med en egen inhägnad gård. Vi har gångavstånd till Nyckelvikens fritidsområde och det finns gott om lekplatser och skogsområden i närområdet.

Språkförskolan Delfinen tillhör Järlahöjdens rektorsområde tillsammans med förskolorna Jarlaberg, Talliden, Kristallen och Optimus.

Gruppen består av åtta barn och tre pedagoger samt en logoped.

Våra öppettider är kl. 7:45 - 16:15.

Vi har en till tre planerings- och utbildningsdagar per termin då förskolan är stängd.

Målgrupp

Målgruppen för Språkförskolan Delfinen är barn med grav språkstörning som bedöms vara i behov av logopedinsatser minst ett halvår. Språkstörningen kan röra sig om såväl språkförståelse som språklig uttrycksförmåga/tal. Diagnosen språkstörning innebär att barnet har språkstörning som sin mest framträdande funktionsvariation. För att söka plats till språkförskolan krävs remiss av logoped, se ansökningsblanketter.

Verksamheten finansieras av Nacka kommun och Region Stockholm. Ett avtal mellan kommunen och regionen reglerar bland annat barngruppens storlek, personaltäthet samt antal logopedbehandlingar. Språkförskolan får tilläggsbelopp för alla barn för att möjliggöra hög personaltäthet för individuellt stöd under barnens hela vistelsetid.

Vårdnadshavare kan ansöka om taxiresor hos resurssamordnaren i kommunen, max åtta resor i veckan.

Varje barn ska få stöd att utvecklas utifrån sina förutsättningar när det gäller språk och samspel i lek och andra aktiviteter. Språkträning sker alltså kontinuerligt under dagen och integreras i samtliga aktiviteter.

Sidan uppdaterades: