Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Vision och värdegrund

Glädje, Trygghet och Lustfyllt lärande genomsyrar vår verksamhet.

Vårt mål är att uppmuntra barnen att kommunicera, utveckla barnens språkliga kompetens och stärka barnens tilltro till sin egen förmåga att uttrycka sig och förstå.

Varje barn ska få stöd att utvecklas utifrån sina förutsättningar när det gäller språk och samspel. Pedagogerna finns nära för att stötta och vägleda i lek och andra aktiviteter.

Vi arbetar med tydlighet och rutiner som stöd och trygghet för barnen. Vi strävar efter att alla barn ska kunna vara delaktiga i våra gemensamma aktiviteter. På detta sätt förbereds barnen inför kommande skolgång.

Läroplan för förskolan 4x3.jpg Styrdokument

Utgångspunkten för vår värdegrund och vision är dokumenten som styr verksamheten; Skollag, Läroplan för förskolan (Lpfö 18) och Nacka kommuns gemensamma vision och värdering samt FN:s konvention om barnets rättigheter. Dessa förmedlar en kunskaps - och människosyn där alla människor har ett lika värde och där kunskap skapas i samspel mellan människor.

Sidan uppdaterades: