Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Pedagogik och undervisning

För att stärka barnens språkutveckling och öka möjligheterna till delaktighet använder vi bilder och tecken som stöd. Vår pedagogik genomsyras av tydlig struktur och ett språkstimulerande arbetssätt där specialpedagogik och språkträning ingår som naturliga delar i verksamheten. Våra aktiviteter sker både i hel grupp, till exempel samling, gymnastik, måltider, utelek och vistelse i den närliggande naturen, samt i mindre grupper med olika inriktningar.

Genom digitala bilder speglar vi verksamheten kopplad till läroplanen. Bilderna blir också ett stöd i kommunikationen mellan barn och vårdnadshavare.

Sidan uppdaterades: