Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Eklidens skola

Eklidens anpassade grundskola

Eklidens anpassade grundskola är en integrerad del av Eklidens skola. Här går cirka 31 elever fördelade på fyra klasser. I den anpassade grundskolan läser eleverna ämnen eller ämnesområden, eller en kombination av dessa. I våra lokaler finns också ett LSS fritids med cirka 17 platser.

Undervisning utifrån elevens specifika behov och förutsättningar

All undervisning utformas, i den individuella utvecklingsplanen, utifrån elevens specifika behov och förutsättningar. Undervisningen leds av pedagogerna i den anpassade grundskolan samt i övningsämnena av pedagoger i grundskolan. Vårt arbete kännetecknas också av ett tätt samarbete mellan hemmet och skolan.

Vårt anpassade grundskoleteam består av fem speciallärare, två lärare och tolv elevassistenter. Elevassistenternas uppgift är att hjälpa och stötta eleverna på lektionerna samt att aktivera dem på rasterna.

Om den anpassade grundskolan

Den anpassade grundskolan ska ge elever med en intellektionell funktionsnedsättning en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i grundskolan. Den anpassade grundskolan omfattar utbildning i ämnen eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa. Utbildningen inom ämnesområden är avsedda för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. Elever kan också läsa ämnen enligt grundskolans kursplaner.

Ämnen i den anpassade grundskolan är:

 • bild,
 • engelska,
 • hem- och konsumentkunskap,
 • idrott och hälsa,
 • matematik,
 • musik,
 • naturorienterande ämnen,
 • samhällsorienterade ämnen,
 • slöjd,
 • svenska eller svenska som andra språk,
 • teknik.


Ämnesområden är:

 • estetisk verksamhet,
 • kommunikation,
 • motorik,
 • vardagsaktiviteter,
 • verklighetsuppfattning.

Vem får gå i anpassad grundskola?

I Nacka kommun är det utbildningsenheten som fattar beslut om mottagande i anpassad skola. Beslutet fattas efter att en noggrann utredning har gjorts.
Läs mer om anpassad grundskola, rätt till anpassad grundskola, skolskjuts med mera här.

Sidan uppdaterades: