Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Organisation

Eklidens skola är organiserad i sex arbetslag. Alla arbetslag har en egen profilering. Vi har Idrottsklasser, Nacka Musikklasser, NO-klasser, SAM-klasser, Internationella klasser, Teknik & designklasser samt anpassad grundskola.

Skolan är indelad i sex arbetslag. Varje arbetslag består idag av 10-14 lärare samt ca 150 elever från alla årskurser. Arbetslagen har en egen korridor där den största delen av undervisningen äger rum, vilket skapar en trygg miljö för eleverna. Lärarna handleder 10–15 elever, vilket innebär att lärare och elev träffas regelbundet varje vecka, samt att handledaren är den lärare som är med vid utvecklingssamtalet. Hanledaren följer elevernas sociala- och kunskapsmässiga utveckling.

Den anpassade grundskolan är en integrerad del av Eklidens skola, vilket upplevs positivt för alla.

På skolan finns, förutom alla lärare, även andra vuxna som arbetar för eleverna. Till exempel finns en fritidsledare och en skolvärdinna som tillsammans med eleverna ansvarar för cafeterian. På skolan arbetar även kurator, studie- och yrkesvägledare och skolsköterskor.

Sidan uppdaterades: